Jonas Blegvad Jensen beskæftiger sig primært med ansættelsesret og har i mere end et årti rådgivet danske og internationale arbejdsgivere om alle medarbejderrelaterede forhold. 


Jonas har bred erfaring med alle medarbejderrelaterede aspekter af transaktioner og er med sit indgående kendskab til M&A og erhvervsret den foretrukne rådgiver for mange klienter, når det drejer sig om ansættelsesretlige aspekter af transaktioner samt transaktionsrelaterede incitamentsprogrammer. Han rådgiver både danske og internationale klienter om ansættelsesret i forbindelse med opkøb, frasalg og børsnoteringer og har været ansvarlig for de medarbejderrelaterede forhold i nogle af de største outsourcinger, der er gennemført i danske virksomheder. 

Jonas har indgående erfaring med vederlag og benefits til både ledende og almindelige medarbejdere og rådgiver en række danske og internationale klienter om aktiebaserede ordninger og incitamentsprogrammer. Han har særlig erfaring med at rådgive danske og internationale klienter om ansættelsesvilkårene for ledende medarbejdere og andre nøglemedarbejdere samt om ansættelse og afskedigelse af denne gruppe. Endvidere rådgiver han om beskyttelse mod konkurrence fra tidligere ledere og nøglemedarbejdere samt om potentiel misbrug af erhvervshemmeligheder.

Som tidligere in-house advokat sikrer Jonas, at klienternes værdier og kommercielle formål prioriteres højt, og han har stor erfaring med internationale grænseoverskridende projekter og arbejder tæt sammen med udenlandske advokater. Jonas anerkender betydningen af at levere løsninger, der skaber værdi for klienten - både i mindre sager og i større projekter. 

Jonas er hyppig oplægsholder på seminarer og er medforfatter på "Aktieoptionsloven med kommentarer". 
publikation
  • Artiklen: Aflønning i finansielle virksomheder, Revision & Regnskab, nr. 5 2014

Aktieoptionsloven med kommentarer

Aktieoptionsloven blev gennemgribende ændret 1. januar 2019, hvor aftalefriheden for vilkår vedrørende medarbejdernes rettigheder ved fratræden blev udvidet til fordel for arbejdsgiverne.
Find og køb bogen

Aflønning i finansielle virksomheder

Læs om de seneste ændringer som følge af kapitalkravsdirektiv IV og forordning.
Læs artiklen
Læs mere