Kamilla arbejder primært med konkurs- og insolvensret. Desuden beskæftiger Kamilla sig med panteretlige og finansielle emner, typisk i tilknytning til insolvensområdet. Kamilla blev partner i 2013.


Kamilla har mange års erfaring med konkursbehandling og rekonstruktion af insolvente eller nødlidende virksomheder inden for forskellige sektorer, herunder særligt finans- og ejendomssektoren, industrien og dagligvarebranchen.

Kamilla har stor erfaring med at rådgive insolvente virksomheder og deres forgreninger gennem et insolvent driftsscenarie og sikre, at alle processer kører optimalt med varetagelse af de økonomiske interesser, samtidig med at der er fokus på omkostningssiden. 

Med sine mange års erfaring i advokatbranchen har Kamilla alle praktiske og juridiske vinkler med, når hun f.eks. rådgiver et pengeinstitut eller en virksomhed i situationer, hvor der kan opstå usikkerhed om overlevelsesevnen for den pågældende virksomhed.

Aktiviteter
  • Undervist brancheorganisationer i den finansielle sektor og advokatbranchen i etablering og håndtering af panterettigheder, sikkerhedsdokumenter og insolvensretlige emner
  • Deltaget i flere faglige udvalg i Advokatsamfundets regi - alle med fokus på insolvensret og driftsmæssige spørgsmål
Baggrund
  • Partner 2013
  • Ansat 2008
  • Cand.jur. fra Københavns Universitet 1989
Bestalling og møderet
  • Møderet for landsret 1993
  • Advokat 1992
Sprog
  • De skandinaviske sprog
  • Engelsk
Læs mere