Kim Trenskow arbejder primært med offentlig ret, miljøret, planret, procedure og erstatningsret.

Kim rådgiver en bred vifte af erhvervsklienter og offentlige klienter om miljøretlige og planretlige forhold, herunder samspillet mellem på den ene side de omfattende og komplekse EU-regler og på den anden side den nationale integrerede regulering af forvaltningsret, miljøret, planret og offentlig ret.


På miljø- og planområdet har Kim særlig erfaring med afdækning og håndtering af miljø og planretlige forhold i forbindelse med transaktioner (virksomheder og ejendomme) og har tillige særlig kompetence vedrørende havnes retsforhold, forurenet jord, affaldslovgivning, naturbeskyttelseslovgivning, udarbejdelse og fortolkning af lokalplaner, detailhandelsplanlægning, VVM-spørgsmål, vandforsyning og BNBO samt den miljømæssige regulering af industrielle aktiviteter.

 

Kim er desuden en hyppigt anvendt procedureadvokat i større og komplekse retssager. Kim har således gennem tiden ført mere end 300 sager for danske domstole og voldgiftsretter og er også en erfaren procedør for Højesteret. Kim har bl.a. repræsenteret Finansiel Stabilitet i de tre sager om ledelsesansvar i krakkede banker efter finanskrisen, som til dato har ført til domfældelse: sagerne om Capinordic Bank (Højesterets dom fra januar 2019, sammen med advokat Claus Jul Hansen), Eik Bank Danmark (pt. under anke til Højesteret, sammen med advokat Claus Jul Hansen) og senest Amagerbanken (Østre Landsrets dom af 26. juni 2019, sammen med advokat Kolja Staunstrup).


Kim bistår også i sager på andre offentligretlige områder, herunder i sager og advokatundersøgelser inden for forvaltningsretten, kommunalretten og sundhedslovgivningen. Kim har senest bistået Skanderborg Kommune med en advokatundersøgelse i den såkaldte "Ry-sag" og har eksempelvis også (sammen med advokat Jens Lund Mosbek) bistået Region Syddanmark med gennemførelse af en advokatundersøgelse af anonymisering af fakturaer fra eksterne leverandører mv.


 

Kims rådgivning har en analytisk, praktisk og kommerciel tilgang.

 

Legal 500 2019

Environment

Ørsted, the Danish Crown and Ikea are notable examples of the clients which instruct Kromann Reumert. Kim Trenskow leads the team and is an expert in environmental and planning law.

Legal 500 2017

Environment

Kromann Reumert advises on all aspects of environmental law, with a particular expertise in soil contamination and planning law matters. Group head Kim Trenskow often acts for developers and retail businesses in planning law disputes.

Who's Who of Environmental Lawyers 2016

Environment

Kim Trenskow is listed as a leading environmental expert.

Legal 500 2015

Environment

Practice head Kim Trenskow is representing Q8 in various disputes concerning decontamination measures at petrol service stations throughout Denmark. 

Legal 500 2013

Environment

Kromann Reumert’s seven-lawyer team, led by Kim Trenskow, is advising new client DSK on matters involving the Bilka Fields shopping mall; Kommunekemi on the potential receipt of hazardous waste material from Australia and the export of waste to other European countries; and DONG Energy on Walney Windfarms’ £105m disposal of transmission assets at the offshore wind farm Walney 1 to Blue Transmission 
Walney 1.

PLC WHICH LAWYER

Environment

Kim Trenskow is listed as a recommended individual

Publikationer
 • Projektudvikling af fast ejendom, Thomson A/S
 • Havnearealer, Nyt Juridisk Forlag
 • Køb og salg af virksomheder, Djøfs Forlag
Aktiviteter
 • Medlem af Advokatrådets Ekspertpanel for Miljø og Energiret
 • Medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Miljøret
 • Medlem af bestyrelsen for Danske Miljøadvokate
 • Medlem af Højesteretsskranken
 • Ekstern lektor i miljø- og planret ved Aarhus Universitet
Baggrund
 • Certificeret voldgiftsdommer 2017
 • Partner 2003
 • LL.M i miljøret fra London University 1997
 • Cand.jur. fra Århus Universitet 1993
Bestalling og møderet
 • Møderet for Højesteret 2003
 • Advokat 1996
Sprog
 • De skandinaviske sprog
 • Engelsk

Projektudvikling af fast ejendom

Håndbogen beskæftiger sig med mange af de centrale fagområder, man har brug for til udvikling af et succesfuldt ejendomsprojekt.
Find og køb bogen
Havnearealer

Havnearealer - Håndbog om rettigheder og pligter

Håndbogen henvender sig til de beslutningstagere og rådgivere, der er med i politikudformningen og tilrettelæggelsen af de aktuelle havneomdannelser.
Find og køb bogen
Læs mere