Kolja Staunstrup er en del af Kromann Reumerts Dispute Resolution team og beskæftiger sig stort set udelukkende med tvistløsningssager. 

Kolja har særlig ekspertise inden for IP-retssager, men han har inden for de seneste 10 år også oparbejdet en unik ekspertise inden for førelse af komplekse rets- og voldgiftssager. Kolja har således ført en lang række store og principielle sager inden for ledelsesansvar, rådgiveransvar, M&A, aftaleret, erstatningsret, IT-ret, markedsføringsret og varemærkeret, herunder nogle af de absolut største erstatningssager i Danmark strækkende sig over mere end 50 retsdage.  

For at kunne yde sine klienter den bedst mulige specialistrådgivning i tvistsager fokuserer Kolja også på dommervinklen af rets- og voldgiftssager. Kolja var derfor konstitueret landsdommer i Østre Landsret i tre måneder i 2011, og han har i 2015 gennemført den certificerede voldgiftsdommeruddannelse. Derudover fungerer Kolja løbende som voldgiftsdommer. 
 
Kolja holder løbende seminarer i emner som effektiv behandling af ret- og voldgiftssager, den rigtige bevisførelse, rådgiveransvar og ledelsesansvar. Herudover bistår han Advokatsamfundet med at udarbejde opgaver til Advokatsamfundets fiktive retssagsprøve.

 

Chambers Global 2015 

Intellectual Property

Market commentators say senior associate Kolja Staunstrup is "definitely on the move upwards." He is noted for his capabilities in intellectual property disputes, particularly in the maritime industry. 

Chambers Global 2014

IP

Interviewees continue to mention prodigious litigator Kolja Staunstrup as "a person to watch." He handles trade mark and product counterfeiting.

Chambers Global 2013

Intellectual Property

Kolja Staunstrup enter the rankings this year following effusive praise from market sources. "He does extremely high quality work, acting in our best interests from day one, "sources report .

Publikationer
  • "EU-varemærkeret", Frank Bøggild og Kolja Staunstrup, 1. udgave 2015
Baggrund
  • Konstitueret landsdommer i Østre Landsret 2011
  • LLM i International Business Law fra University of Sydney 2007-2008
  • Cand.jur. fra Københavns Universitet 2004
Bestalling og møderet
  • Møderet for Højesteret 2015
  • Advokat 2008
Sprog
  • De skandinaviske sprog
  • Engelsk
Læs mere