Kristian Storgaard arbejder primært med IT, telekommunikation og persondata samt immaterialret, og rådgiver klienter i forbindelse med indkøb og kontraktforhold. 

Kristian har indgående erfaring med at udarbejde og forhandle kontrakter om anskaffelse og drift af IT og telekommunikation. Herudover har Kristian arbejdet med andre IT-retlige forhold, regulatoriske forhold og beskyttelse af persondata. 
                                               
Ud over IT-retten beskæftiger Kristian sig i betydeligt omfang med immaterialret og markedsføringsret, blandt andet licenskontrakter og udviklingssamarbejde. Kristian har desuden stor erfaring med sager om krænkelse af varemærker, ophavsret og design, samt produktefterligning.

Desuden rådgiver Kristian virksomheder om andre former for tvister i erhvervsretlige forhold.

Legal 500 2019

Information Technology

Kromann Reumert is praised by clients as 'the best and most experienced firm in IT' with 'the largest group of lawyers at all levels of seniority'. A key figure is Kristian Storgaard. 

Aktiviteter
 • Medlem af IT-forums hovedbestyrelse
 • Har i en årrække undervist i immaterialret på den juridiske kandidatuddannelse ved SDU
 • Omfattende undervisningserfaring fra kurser om IT-ret, immaterialret og markedsføring
Publikationer
 • Agile Drafting of IT-Outsourcing Contracts, MCIS 2015 Proceedings, 2015
 • Getting the Deal Through - Licensing 2015, Law Business Research Ltd., 2015
 • International Encyclopedia of Agency and Distribution Agreement, Kluwer Law International, 2013
 • Le droit de la communication, LexisNexis, 2016
 • Retlig håndhævelse af informationsforpligtelser i (licens)kontrakter, Erhvervsjuridisk Tidsskrift (ET.2010.225), august 2010
 • Retssagsprøven - en guide til gennemførelse af den praktiske prøve, Djøf 2014
Baggrund
 • Certificeret IT-advokat som juridisk ekspert i IT-tvister
 • Partner 2017
 • Master i IT (Organisation) fra Aarhus Universitet 2016
 • Cand.jur. fra Aarhus Universitet 2006
 • Ansat 2005
Bestalling og møderet
 • Møderet for landsret 2010
 • Advokat 2009
Sprog
 • De skandinaviske sprog
 • Engelsk
Læs mere