Laura arbejder med corporate compliance med særligt fokus på de regulatoriske aspekter af international handel (f.eks. eksportkontrol og handelsrestriktioner (embargoer, mv.)), herunder i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og interne undersøgelser, anti-korruption og CSR.


Som en del af Kromann Reumerts specialistgruppe for international handel, rådgiver Laura bl.a. om forhold relateret til etablering, distribution og samhandel (eksport/import) i udlandet, hvor hun trækker på sin internationale erfaring og kendskab til politiske processer og handelsinstrumenter.

Før Laura kom til Kromann Reumert, arbejdede hun som juridisk rådgiver i bl.a. Udenrigsministeriet og FN på både hovedkvarters- og landeniveau (København, New York, Nepal og Afghanistan). Hun har i kraft heraf praktisk erfaring med samarbejde og partnerskaber mellem multilaterale organisationer (EU/FN/WTO), medlemslande, civilsamfund og private virksomheder, som hun inddrager i sin rådgivning om generel compliance og virksomheders sociale ansvar (CSR).

I sin tid hos Kromann Reumert har Laura været udstationeret hos en større dansk produktionsvirksomhed, hvilket har været med til at tilføje en solid kommerciel indsigt til hendes alsidige kompetencer.
Baggrund
  • Junior Professional Officer, United Nations Development Programme
  • Fuldmægtig i Udenrigsministeriet
  • Fuldmægtig i Justitsministeriet
  • LL.M. i "Law and the Global Economy" fra New York University School of Law, 2011
  • Cand.jur. fra Københavns Universitet, 2008
Bestalling og møderet
  • Advokat 2018
Sprog
  • De skandinaviske sprog
  • Engelsk
Læs mere