Luise beskæftiger sig hovedsageligt med markedsførings- og forbrugerret. Herudover består en stor del af Luises arbejde i behandling af rets- og voldgiftssager inden for det erhvervsretlige område.

 
Luise har desuden flere års erfaring med immaterialret, især varemærkeret, produktefterligninger, erhvervshemmeligheder og forhold om forhandlere, agenter og franchising, herunder kontraktsforhandling- og udarbejdelse.
 
Herudover beskæftiger Luise sig med international handel. Luises rolle vil i disse sager typisk være at hjælpe klienterne med deres regulatoriske og kontraktsmæssige problemstillinger i relation til eksport, f.eks. eksportkontrol (dual use), handelsrestriktioner (embargoer, sanktioner mv.) og pengeoverførsler.
 
Luise har tidligere beskæftiget sig med erhvervsstraffesager med særlig fokus på økonomisk kriminalitet herunder hvidvasksager, korruption, kursmanipulation, indgivelse og håndtering af politianmeldelser samt advokatundersøgelser. 


aktiviteter
  • Underviser i obligationsret på Københavns Universitet 2012-2013
baggrund
  • Cand. jur. fra Københavns Universitet i 2011
  • Semester i San Francisco ved University of California, Hastings College of the Law, 2010
Sprog
  • De skandinaviske sprog
  • Engelsk
Læs mere