Publikationer
  • "Arktis: Maritime grænser, overlappende krav og afgrænsningstvister", Werlauff Publishing, 2015
Sprog
  • Engelsk
  • De skandinaviske sprog
Læs mere