Maria Bekke Eiersted kom til Kromann Reumert i 2010. Maria arbejder med ansættelses- og arbejdsret. 

Maria har flere års erfaring med at rådgive om ansættelses- og arbejdsret på funktionær- såvel som direktørniveau, herunder bl.a. forhandling af fratrædelsesaftaler, rådgivning om virksomhedsoverdragelser, incitamentsaflønning, generel ansættelsesretlig rådgivning samt tvistløsning. Maria er endvidere særligt interesseret i og har erfaring med den kollektive arbejdsret samt de særlige regler om medarbejderrepræsentation i selskabers bestyrelser. 


Maria har tidligere hos Kromann Reumert beskæftiget sig med generel selskabsret og virksomhedsoverdragelser, og har derigennem opnået indsigt og erfaring til betydelig gavn for hendes ansættelsesretlige rådgivning. 

 

Maria er derudover en engageret oplægsholder på diverse seminarer, ligesom Maria jævnligt underviser både danske og udenlandske HR-medarbejdere i dansk ansættelsesret. 


Foruden den juridiske rådgivning, varetager Maria også rollen som videnambassadør for forretningsområdet ansættelses- og arbejdsret. Dette indebærer blandt andet, at hun har ansvaret for at drive og styrke den interne videndeling i forretningsgruppen og dermed sikre, at disse er fuldt opdaterede med hensyn til seneste nyt på området, herunder ny praksis, lovgivning mv. 

Baggrund
  • Cand.jur. fra Syddansk Universitet 2011
  • Tidligere ekstern lektor på Syddansk Universitet i selskabsret (BA-niveau)
Bestalling og møderet
  • Advokat 2014
Sprog
  • De skandinaviske sprog
  • Engelsk
Læs mere