Maria Holst Levin arbejder primært med virksomhedsoverdragelser (M&A), regulering af energivirksomheder, selskabsret og FDI-regulering.

Maria rådgiver danske og udenlandske klienter om virksomhedsoverdragelser og energiret og har stor erfaring med tilrettelæggelse af M&A-transaktioner, herunder særligt grænseoverskridende transaktioner og joint ventures, udarbejdelse og forhandling af kontrakter og gennemførelse af due diligence-undersøgelser.
 
Hun har stået i spidsen for både store og mindre transaktioner, herunder nogle af de mere betydningsfulde transaktioner inden for den danske energisektor i de senere år (som har omfattet blandt andet solprojekter, vindprojekter, biogas, elforsyning og fjernvarme). Maria har betydelig erfaring med koordinering og strukturering af juridisk rådgivning fra udenlandske advokater i cross-border transaktioner, ligesom Maria har erfaring med at lede og koordinere større cross-border transaktioner.
 
Maria bistår også med udarbejdelse og forhandling af kommercielle kontrakter, særligt inden for energisektoren (for eksempel corporate PPAer og projektudviklingsaftaler) og har håndteret adskillige sager vedrørende den danske olierørsinfrastruktur samt vedrørende olieboring og -produktion.
 
Hun har stor erfaring med direkte og indirekte overdragelse af licenser, der er udstedt i henhold til undergrundsloven, elforsyningsloven og naturgasforsyningsloven. 
 
Maria har endvidere specialiseret sig i erhvervs- og selskabsret og bistår i alle former for selskabsretlige forhold, herunder nationale og internationale omstruktureringer. Hun har betydelig erfaring med at rådgive om strukturering af transaktioner fra et selskabsretligt perspektiv (for eksempel fusioner, spaltninger, kapitalændringer). Indimellem fungerer Maria også som dirigent på generalforsamlinger.
 
Desuden bidrager Maria både internt og eksternt til videndeling, ikke kun om M&A-forhold, men også om selskabs- og energiret. Eksempelvis på eksterne M&A-kurser og i M&A case competition i samarbejde med Juridisk Diskussionsklub. 

 

Maria er med i et team af undervisere på Børsens bestyrelsesuddannelse. Fra tid til anden underviser Maria desuden på bestyrelsesuddannelsen på CBS.
 
Maria er kendt for sin strukturerede tilgang, sin klare måde at kommunikere på og sit fokus på kommercielle løsninger. 

 

Endelig blev Maria i 2019 kåret til Talent 100 af Berlingske. 

Aktiviteter
  • Underviser på Børsens bestyrelsesuddannelse
  • Medlem af Københavns Advokatforening
  • Medlem af Dansk Forening for Klima- og Energiret
Baggrund
  • Partner, Kromann Reumert, 2020
  • Udstationeret som interim Group General Counsel hos Hempel, 2016-2017
  • Udstationeret som legal counsel hos NeuroSearch, 2010-2011
  • Cand.jur., 2007
Bestalling og møderet
  • Advokat, 2010
Sprog
  • Engelsk
  • De skandinaviske sprog
Læs mere