Matilde beskæftiger sig overvejende med vindenergi, navnlig projekter relateret til offshoreindustrien i både Danmark og i udlandet. Herudover beskæftiger Matilde sig med landvindmøller og de regulatoriske forhold, der knytter sig hertil.


Matilde bistår med forhandling og koncipering af komplekse kontrakter inden for disse områder, herunder aftaler om køb og servicering af vindmøller og øvrige entrepriser til projekter inden for offshore- og onshore-vindindustrien. Matilde har desuden stor erfaring med køb og salg af vindmølleprojekter. Herudover forhandler og konciperer hun også andre kontrakter med tilknytning til vindindustrien, eksempelvis testanlæg. 

Matilde har rådgivet om mere end 10.000 MW havvind ifm. blandt andre havvindmølleparkerne Greater Changhua 1 & 2a, Borssele 1 og 2, Walney Extension, Borkum Riffgrund 2, Race Bank, Burbo Bank Extension, Gode Wind, Gunfleet Sands, Anholt og Borkum Riffgrund og projekter i USA. Hun har særlig erfaring med FIDIC-kontrakter.

Udover energiret er Matilde også beskæftiget med it-ret og rådgiver bl.a. om forskellige it-kontrakter (herunder Statens standardaftaler), konfliktløsning, hostingaftaler og generel erhvervsret i øvrigt. 

Matilde er cand.jur fra Aarhus Universitet 2004 og blev i 2007 uddannet IT-mediator.
Bestalling og møderet
  • Advokat 2007
Sprog
  • De skandinaviske sprog
  • Engelsk
Læs mere