Max Jacob Stubkjær Jensen

Max Stubkjær rådgiver bredt inden for fast ejendom og entreprise. Max' arbejdsområder omfatter transaktioner, herunder aktivsalg og real estate M&A, projektudvikling, erhvervslejeret, finansiering og matrikulære forhold samt generel erhvervsretlig rådgivning. 

Max har betydelig erfaring med udarbejdelse af kontrakter i komplekse aftaleforhold, typisk i forbindelse med langstrakte udviklingssager. Endvidere rådgiver Max inden for entrepriseret, og Max fører i den forbindelse rets- og voldgiftssager.

 
Som et særligt specialeområde rådgiver Max omkring grønlandske forhold, og Max har proceserfaring ved de grønlandske domstole.
 
Max bistår både private og offentlige klienter. 
 
Med udgangspunkt i stærk juridisk faglighed og kommerciel forståelse yder Max løsningsorienteret og pragmatisk rådgivning.  

Baggrund
  • Dansk Supermarked, Head of Real Estate, juridisk afdeling 2015
  • Kromann Reumert 2007-2014
  • Cand.jur. 2007
Sprog
  • De skandinaviske sprog
  • Engelsk
Læs mere