Morten Schou Kierulff er født i 1977 og blev ansat i Kromann Reumert i 2005. Morten arbejder primært med sø- og transportret og repræsenterer her både vareinteresser og transportører samt disses forsikringsselskaber og P&I klubber. 


Herudover yder Morten rådgivning i forbindelse med køb, salg og befragtning af skibe, finansieringsretlige problemstillinger og i forbindelse med konfliktløsning, herunder proces og voldgift.


Foruden den juridiske rådgivning varetager Morten også rollen som Kromann Reumerts videnambassadør for Sø- og Transportret. Det indebærer bl.a., at han har ansvaret for at styrke den interne videndeling i specialegruppen, herunder deling af viden om ny praksis, ny lovgivning og udsendelse af nyhedsbreve mv.
Bestalling og møderet
  • Møderet for Højesteret i 2015
  • Møderet for landsretten i 2010
  • Advokat i 2008
Baggrund
  • Konstitueret landsdommer i Østre Landsret i 2014
  • Københavns Universitet (cand.jur. 2005)
  • Handelshøjskolen i København (HA(jur.) 2001)
Sprog
  • De skandinaviske sprog
  • Engelsk
Læs mere