Sonny Gaarslev kom til Kromann Reumert i 2012 og er tilknyttet specialegruppen for konkurrence-, statsstøtte og EU-ret. Sonny rådgiver om generel konkurrenceret, kartelret, erstatningssager og fusionskontrol samt statsstøtteret og generel EU-ret, herunder fri bevægelighed.

 

I den forbindelse har Sonny erfaring med håndteringen af et løbende, tæt samarbejde med de relevante myndigheder, og er involveret i sager for både de danske myndigheder og domstole samt Europa-Kommissionen og EU-Domstolen. Sonny har været involveret i en række betydelige internationale fusions- og kartelsager og håndterer konkurrencestraffesager ved Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), herunder også straflempelsessager.

 

Sonny har desuden erfaring med omfattende interne undersøgelser, juridisk compliance-arbejde samt offentlig ret. Ligeledes har Sonny en dyb indsigt i det politiske system generelt og konkret erfaring med kommunalpolitik, hvilket ofte er gavnligt i statsstøtteretlige sager.

  

Foruden den juridiske rådgivning varetager Sonny også rollen som Kromann Reumerts videnambassadør for specialerne konkurrenceret, statsstøtteret og EU-ret. Det indebærer blandt andet, at Sonny har ansvaret for at styrke den interne videndeling i specialegrupperne, herunder deling af viden om markedstendenser, ny praksis, ny lovgivning og udsendelse af nyhedsbreve mv.

 

Sonny har tidligere undervist som ekstern lektor i kandidatfagene Konkurrenceret og Competition Law på Københavns Universitet og er styregruppemedlem i Young Competition Law Professionals. Sonny er desuden medlem af Advokatrådets Internationale Udvalg.

 

Sonny har desuden en LL.M. fra Brussels School of Competition, specialiseret i konkurrenceret, konkurrenceøkonomi og konkurrenceregulering. Endelig har Sonny en HD(O) (Organisation og Ledelse) fra Copenhagen Business School, hvor hans studier primært har vedrørt erhvervs- og samfundsøkonomi, dataanalyse, strategi og ledelse.

Baggrund
 • LL.M. (magna cum laude) fra Brussels School of Competition (2020)
 • HD(O) fra Copenhagen Business School (2018)
 • Cand.jur. fra Københavns Universitet (2014)
 • London School of Economics and Political Science (2013)
Bestalling og møderet
 • Advokat 2017
Sprog
 • De skandinaviske sprog
 • Engelsk
Aktiviteter
 • Medlem, Advokatrådets Internationale Udvalg
 • Tidligere ekstern lektor på Københavns Universitet i kandidatfagene Konkurrenceret og Competition Law
 • Medstifter, næstformand og partnerskabsansvarlig, "Friends of the BSC" (alumni-forening ved Brussels School of Competition)
 • Styregruppemedlem, Young Competition Law Professionals
 • Medlem af Dansk Forening for Konkurrenceret
 • Medlem af Dansk Forening for Statsstøtteret
 • Medlem af Dansk Forening for Europaret
 • Medlem af Young Arbitrators Copenhagen
Publikationer
 • Competition Law Policy & Debate, volume 4, issue 3, september 2018: "The Danish State aid regime"
 • "Strafansvar og strafudmåling i danske sager vedrørende overtrædelser af konkurrencelovens § 6, stk. 1 set i lyset af strafskærpelserne pr. 1. marts 2013", Justitia 2015, nr. 2, side 3
Læs mere