Sonny Gaarslev kom til Kromann Reumert i 2012 og er tilknyttet specialegruppen for konkurrence-, statsstøtte og EU-ret. Sonny rådgiver om generel konkurrenceret, kartelret, erstatningssager og fusionskontrol samt statsstøtteret og generel EU-ret, herunder fri bevægelighed.

 

I den forbindelse har Sonny erfaring med håndteringen af et løbende, tæt samarbejde med de relevante myndigheder, og er involveret i sager for både de danske myndigheder og domstole samt Europa-Kommissionen og EU-Domstolen. Sonny har været involveret i en række betydelige internationale fusions- og kartelsager og håndterer konkurrencestraffesager ved Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), herunder også straflempelsessager.

 

Sonny har desuden erfaring med omfattende interne undersøgelser, juridisk compliance-arbejde samt offentlig ret. Ligeledes har Sonny en dyb indsigt i det politiske system generelt og konkret erfaring med kommunalpolitik, hvilket ofte er gavnligt i statsstøtteretlige sager.

 

Endelig har Sonny erfaring med rådgivning af udenlandske banker og kapitalfonde om køb, salg og håndtering af nødlidende låneporteføljer (NPLs), herunder finansielle restruktureringer.

 

Foruden den juridiske rådgivning varetager Sonny også rollen som Kromann Reumerts videnambassadør for specialerne konkurrenceret, statsstøtteret og EU-ret. Det indebærer blandt andet, at Sonny har ansvaret for at styrke den interne videndeling i specialegrupperne, herunder deling af viden om markedstendenser, ny praksis, ny lovgivning og udsendelse af nyhedsbreve mv.

 

Sonny underviser som ekstern lektor i kandidatfagene Konkurrenceret og Competition Law på Københavns Universitet og er styregruppemedlem i Young Competition Law Professionals.

 

Sonny har desuden en HD(O) (Organisation og Ledelse) fra Copenhagen Business School, hvor hans studier primært har vedrørt erhvervs- og samfundsøkonomi, dataanalyse, strategi og ledelse. P.t. studerer Sonny, ved siden af sit virke i Kromann Reumert, en LL.M. ved Brussels School of Competition, som er specialiseret i konkurrenceret og konkurrenceøkonomi.

Baggrund
 • Studerer LL.M. ved Brussels School of Competition (2019-2020)
 • HD(O) fra Copenhagen Business School (2018)
 • Cand.jur. fra Københavns Universitet (2014)
 • London School of Economics and Political Science (2013)
Bestalling og møderet
 • Advokat 2017
Sprog
 • De skandinaviske sprog
 • Engelsk
Aktiviteter
 • Ekstern lektor på Københavns Universitet i kandidatfagene Konkurrenceret og Competition Law
 • Medstifter og partnerskabsansvarlig, "Friends of the BSC" (alumni-forening ved Brussels School of Competition)
 • Styregruppemedlem, Young Competition Law Professionals
 • Medlem af Dansk Forening for Konkurrenceret
 • Medlem af Dansk Forening for Statsstøtteret
 • Medlem af Dansk Forening for Europaret
 • Medlem af Young Arbitrators Copenhagen
Publikationer
 • Competition Law Policy & Debate, volume 4, issue 3, september 2018: "The Danish State aid regime"
 • "Strafansvar og strafudmåling i danske sager vedrørende overtrædelser af konkurrencelovens § 6, stk. 1 set i lyset af strafskærpelserne pr. 1. marts 2013", Justitia 2015, nr. 2, side 3
Læs mere