Stine beskæftiger sig primært med EU-retlige aspekter af skatteretten og transfer pricing-sager. Hun er uddannet ved Københavns Universitet (2003), har en ph.d. i EU-ret fra Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze (2007) og har været gæstestipendiat ved University of Cambridge (2007-2008).


 Før Stine kom til Kromann Reumert arbejdede hun for Kammeradvokaten, og hun har bl.a. proceserfaring med skattesager og erfaring med forberedelse af præjudicielle forelæggelser for EU-Domstolen.


Stine præsenterer jævnligt ved internationale konferencer, men også i andre sammenhænge som f.eks. i Europa-Parlamentet. Hun har undervist i EU-ret som ekstern lektor på Københavns Universitet (2010-2011) og har indgående kendskab til EU-beslutningsprocesserne som trainee ved EU's FN-Forbindelseskontor i New York (2006) og Danmarks EU-repræsentation i Bryssel (2002).


I 2012 udkom hendes bog "The Enforcement of EU Law: The Role of the European Commission" ved Oxford University Press. Stine er desuden medredaktør på tidsskriftet Skat Udland.
publikationer
  • Medforfatter til artiklen "Forslag til EU-afgift på finansielle transaktioner rammer Danmark", Skat Udland (marts 2013)
  • Forfatter til bogkapitlet "Non-binding Peer Review within an Area of Freedom, Security and Justice", i Freedom, Security, and Justice: Intern- and Externalization in the EU and the Member States after the Lisbon Treaty (Springer Publishing, 2013)
  • Forfatter til bogen "The Enforcement of EU Law: The Role of the European Commission" (Oxford University Press, 2012)
  • Forfatter til European Parliament briefing note "The relationship between the Commission acting as Guardian of the EU Treaties and complainants: Selected topics", 2012
  • Kapitelforfatter på EU-Karnov 2010
  • Forfatter til artiklen "Procedural Overview and Substantive Comments on Articles 226 and 228 EC", 2008 Yearbook of European Law (Oxford University Press)
  • Forfatter til artiklen "The Functional Overlap of Enforcement and Implementation Tools", 2007 Croatian Yearbook of European Law
bestalling
  • Advokat 2011
Sprog
  • De skandinaviske sprog
  • Engelsk

Læs mere