Tobias rådgiver danske og internationale virksomheder inden for særligt IP-området.

Tobias er specialiseret i retssager, voldgiftssager og håndhævelse inden for IP-området, såsom sager om patenter, produktefterligninger og forretningshemmeligheder. Derudover rådgiver og bistår Tobias både danske og udenlandske virksomheder vedrørende såvel transaktioner og overdragelser, der involverer IP, som øvrige kontraktmæssige forhold såsom licensaftaler, fortrolighedsaftaler, udviklingsaftaler mv.


Tobias har erfaring med rådgivning om IP inden for en række forskellige sektorer, herunder mode-, medicinal- og energiindustrien.

Derudover bistår Tobias også i andre typer af rets- og voldgiftssager. Tobias har desuden mangeårig erfaring inden for specialet private client, herunder særligt arveret og udarbejdelse af komplekse testamenter. 

Han kom til Kromann Reumert i 2012 og har en intern bred juridisk baggrund, herunder i forhold til såvel EU-retlige aspekter som til øvrige erhvervsretlige forhold.

 
Aktiviteter
  • Medlem af Advokatsamfundet
  • Medlem af Foreningen Industriel Retsbeskyttelse (FIR)
  • Medlem af Licensing Executives Society - Scandinavia
Baggrund
  • Udstationering til Ørsted 2018
  • Cand. jur., Københavns Universitet, 2015
  • Studeret på Universitetet i Oslo i 2014
Bestalling og møderet
  • Møderet for landsret og Sø- og Handelsretten 2020
  • Advokat 2018
Sprog
  • De skandinaviske sprog
  • Engelsk
Læs mere