Vestre Landsret afsiger dom i memory card technology-sagen

Vestre Landsret har den 1. juli 2013 afsagt dom i en af Danmarkshistoriens største sager om revisor- og bestyrelsesansvar. Bestyrelsesmedlemmerne i den konkursramte it-virksomhed Memory Card Technology er med dommen blevet frifundet for konkursboets krav om betaling af 100 mio. kr. Til gengæld er både selskabets revisorer samt selskabets stifter og direktør blevet dømt til at betale 100 mio. kr. til konkursboet i erstatning.
Sagen tog sit udspring i konkursen efter it-virksomheden Memory Card Technology tilbage i 2001. Siden sommeren 2002 har sagen verseret ved Vestre Landsret, hvor konkursboet anlagde sag mod selskabets direktør, bestyrelsen og to eksterne revisionsfirmaer med påstand om betaling af 100 mio. kr. plus renter i erstatning.

Bestyrelsen er med dommen i dag, som de eneste sagsøgte i sagen, blevet frifundet. De tre landsretsdommere var enige om, at bestyrelsesmedlemmerne havde levet op til deres forpligtelser, herunder ved at have sikret en hensigtsmæssig organisation af selskabet, deltaget aktivt og velforberedte i de mange afholdte bestyrelsesmøder og i øvrigt ved at have reageret behørigt på de oplysninger, der tilflød bestyrelsen.

Samtidig fandt landsrettens tre dommere intet grundlag for at kritisere, at bestyrelsen ikke havde opdaget de regnskabsmanipulationer, der var foretaget af selskabets direktør, og som i 2010 førte til, at direktøren blev idømt seks års fængsel.

Såvel direktøren som de to eksterne revisionsfirmaer blev dømt til at betale konkursboets indtalte krav på 100 mio. kr. Det ene revisionsfirma har allerede meddelt, at de påtænker at anke afgørelsen til Højesteret.Kromann Reumert har sammen med Bech-Bruun repræsenteret de tre frifundne bestyrelsesmedlemmer.