Den tyske konkurrence­myndighed udtaler sig kritisk om forhold ved selektive online distributions­systemer

Den tyske konkurrencemyndighed, Bundeskartellamt, har ved en indledende undersøgelse af løbeudstyrsproducenten Asics' selektive distributionssystem kommet med en udtalelse, der kritiserer onlinedistributionssystemet for at begrænse konkurrencen på markedet for løbesko.
Når en producent har valgt et selektivt distributionssystem, betyder det, at distributørerne som udgangspunkt har ret til både aktivt og passivt at sælge til slutbrugere i såvel fysiske butikker som på internettet. I modsætning hertil gælder ved eneforhandlingsaftaler, at forhandlere som udgangspunkt er forhindret i at sælge aktivt uden for sit eksklusivområde. Internetsalg udgør passivt salg.

De facto-forbud

Bundeskartellamts kritik rettede sig særligt mod Asics' forbud mod:

  • salg via online markedspladser såsom eBay og Amazon
  • at forhandlere tilmelder sig prissammenligningsmekanismer 
  • at bruge varemærkenavne på tredjemands internetsider (som også gjaldt selvom anvendelsen måtte ske med henblik på at lede brugerne ind på en officiel forhandlers side). 

Bundeskartellamt er af den opfattelse, at kravene tilsammen udgør et de facto-forbud mod internetdistribution.

Udtalelsen er interessant, fordi den fortolker Kommissionens retningslinjer for vertikale begrænsningers punkt 52-54, der omhandler leverandørers adgang til at opsætte begrænsninger i forbindelse med forhandleres internetsalg.

Retningslinjerne, der hverken er bindende for Kommissionen, Retten eller Domstolen, foreskriver, at leverandører godt må kræve, at forhandleres salg via tredjemands platform foregår på samme vilkår og betingelser som er aftalt mellem parterne for forhandlerens internetsalg. Retningslinjerne foreskriver også, at en leverandør kan kræve, at forhandleren ikke giver adgang til salg via et websted med et fremmed navn (f.eks. eBay eller Amazon).

Begrænser udvalget til forbrugerne

Bundeskartellamt har desuden udtalt sig kritisk om Asics' distributionssystems 20 forskellige forhandlerkategorier, der ifølge myndigheden begrænser udvalget af produkter til forbrugerne.

Bundeskartellamt er i øjeblikket ved at undersøge Adidas' selektive distributionssystem for lignende begrænsninger. Sagerne skal ligeledes ses i sammenhæng med andre tyske afgørelser, der delvist har opretholdt et forbud mod salg via eBay af hensyn til beskyttelsen af brandimage, samt en afgørelse, der tilsidesatte et aftalt vilkår om forbud mod salg via Amazon Marketplace, da Amazons hovedside var godkendt af leverandøren.

Læs mere i Bundeskartellamts pressemeddelelse.Denne nyhed er udgivet i konkurrenceretligt nyhedsbrev af 2. maj 2014. Læs de øvrige nyheder: