Kromann Reumert bistår FEAS ved købet af Århus Kommunehospital

Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S - i daglig tale kaldet FEAS - har den 5. januar 2016 indgået aftale med Region Midtjylland om køb af hospitalsbygningerne på Nørrebrogade - det tidligere Århus Kommunehospital - for ca. DKK 800 mio. FEAS overtager ejendommen i 2019, hvor regionen samtidig flytter ind i Det Nye Universitetshospital i Skejby.

Ejendomshandlen, som er en af de største singulære ejendomshandler i Aarhus, omfatter et samlet bygningsareal inkl. kældre på ca. 143.000 m2, mens det samlede grundareal udgør ca. 99.400 m2.


Over de kommende år vil FEAS i samarbejde med Aarhus Universitet (som kommende lejer) udvikle ejendommen primært til et nyt campus-område på ca. 110.000 m2, hvor Aarhus Universitet kan udvide sine eksisterende og kommende aktiviteter i tilknytning til de etablerede rammer.


Kromann Reumert har bistået FEAS med ejendomshandlen fra sagens start i 2014 til indgåelse af købsaftalen den 5. januar 2016.

Jacob Møller har håndteret sagen med support fra kolleger i Kromann Reumert.

Læs pressemeddelelse fra Region Midtjylland her.