Scandinavian Tobacco Group går på børsen

Tobakskoncernen Scandinavia Tobacco Group (STG) er den 10. februar 2016 blevet børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. Kromann Reumert har bistået STG samt de sælgende aktionærer, Augustinus Fonden, Det Obelske Familiefond og Swedish Match AB, i børsnoteringen.
Scandinavian Tobacco Group (oprindeligt Skandinavisk Tobakskompagni) er blandt verdens ledende producenter af cigarer og traditionel pibetobak. Koncernen beskæftiger flere end 8.100 ansatte fordelt over hele verden.
  
Børsnoteringen omfatter op til 40.000.000 aktier a nominelt DKK 1 (svarende til 40% af aktierne i selskabet, efter eventuel udnyttelse af en sædvanlig overallokeringsret), der sælges til en pris på DKK 100 per aktie, hvilket giver Scandinavian Tobacco Group en samlet markedsværdi på DKK 10 mia.

Børsnoteringen er gennemført som et offentligt udbud i Danmark og som en rettet emission til visse institutionelle investorer i USA samt resten af verden. Kromann Reumert har bistået STG samt de sælgende aktionærer i hele planlægnings- og noteringsprocessen som ledende juridisk rådgiver.