Hvad betyder det britiske valg for Brexit?

Valgets resultat i Storbritannien i går blev et såkaldt "Hung parlament". De Konservative har mistet det absolutte flertal i House of Commons, men er fortsat det største parti. Det absolutte flertal ville have krævet 326 mandater, og som det ser ud nu, står de Konservative til kun 318 mandater. Hvis de Konservative skal fortsætte i regering, er de henvist til at danne en minoritets- eller koalitionsregering. Det er fortsat ikke udelukket, at Labour vil kunne danne regering, selv om det er usandsynligt. Men hvad betyder valgresultatet så for Brexits videre forløb? Få partner og leder af Kromann Reumerts London-kontor Søren Skibsteds hypoteser om tre mulige udfald.
Søren Skibsteds tre hypoteser er:

1. Brexit-forhandlingerne bliver udskudt/forsinket

Forhandlingerne skulle efter planen starte den 19. juni 2017, men det kommer næppe til at ske. Før forhandlingerne starter, skal der dannes regering, og man kan forestille sig mange kombinationer, både med de Konservative og Labour i regering, selv om det er mest sandsynligt, at de Konservative fortsætter som minioritetsregering med støtte fra et enkelt parti, f.eks. DUP fra Nordirland. Der er ingen officiel tidsgrænse for regeringsdannelsen. I 2010 tog det fem dage, men normalt vil det tage længere tid. Jeg forventer dog, at det under omstændighederne vil gå relativt hurtigt for Theresa May at danne en regering. Efter regeringsdannelsen skal den nye regering fastlægge det endelige mandat og den endelige strategi for Brexit. Det sker ikke på kort tid.

2. Storbritannien vil gå til Brexit-forhandlingerne mindre "hard" og på et sværere og mere diffust grundlag

Theresa May gik til valg på et "hard Brexit" og "no deal is better than a bad deal". Det har hun i kraft af valgresultatet ikke fået vælgermæssig tilslutning til, og hun er nu afhængig af støtte fra et eller flere andre partier, som forventeligt vil være mere "soft". Det vælgermæssige mandat og de grupper, som kommer til at have indflydelse på forhandlingsstrategien, er blevet mere diffust. 

Hvis det bliver Labour, som danner regering, vil tilgangen være mere "soft", men i praksis vil der sandsynligvis ikke være væsentlig forskel i forhold til de Konservative. Dette skyldes, at selv om Labour gik til valg på at søge at fastholde det indre marked og toldunionen, så vil Labour fortsat kontrollere arbejdskraftens og personers frie bevægelighed ind og ud ad Storbritannien, hvilket i praksis vil forhindre deltagelse i det indre marked. 

3. Slutresultatet af Brexit-forhandlingerne vil ikke blive væsentligt anderledes

Det jeg uændret forventer sker er en af to ting: Enten kommer Storbritannien til at acceptere en relativ ugunstig aftale for Storbritannien, eller også bliver der ingen aftale – i hvert fald ikke inden for to år. Det er ikke usandsynligt, at parterne i en periode vil falde tilbage på de mindre gunstige WTO-regler. Begrundelsen for denne forudsigelse er: 

  • Storbritannien kommer ikke med stor forhandlingsmæssig styrke. Forhandlingerne vil være styret af, hvad EU vælger at tilbyde, og ikke af hvad Storbritannien bringer til forhandlingsbordet. 
  • En dårlig aftale mellem EU og Storbritannien er skidt for begge parter, men briterne har mest at tabe.
  • EU er af politiske grunde ikke parat til at give Storbritannien en favorabel aftale med den risiko, at andre medlemslande (herunder befolkningerne i disse lande) ser en fordel i at stå uden for EU.


Søren Skibsted
Partner, Head of London Office
+44 789 998 8557

ssk@kromannreumert.com


Læs også Søren Skibsteds tanker om valget i Storbritannien i denne kronik i Jyllands-Posten og interview i Børsen.