Kromann Reumert rådgiver Bavarian Nordic ved udstedelse af nye aktier til Johnson & Johnson Innovation

Kromann Reumert har rådgivet biotekselskabet Bavarian Nordic med udstedelse af nye aktier til Johnson & Johnson Innovation – JJDC, Inc. Aktieudstedelsen sker i forbindelse med Bavarian Nordics indgåelse af en global, eksklusiv licens- og samarbejdsaftale med et af verdens største medicinalselskaber, Janssen Pharmaceuticals (en del af Johnson & Johnson-koncernen), om udvikling af vacciner mod HIV og hepatitis B. Aftalen bygger videre på det igangværende samarbejde omkring udvikling af ebola- og HPV-vacciner.
Bavarian Nordics aktieudstedelse er sket ved en rettet emission og medfører, at Johnson & Johnson tegner Bavarian Nordic-aktier for USD 33 mio. 

Aftalerne berettiger Bavarian Nordic til betalinger på op til USD 836 mio. som følge af opnåelsen af en række specifikke udviklingsmæssige, regulatoriske og salgsrelaterede milepæle samt trinvist stigende royaltybetalinger af fremtidigt salg, idet aftaleindgåelsen og aktietegningen dog er betinget af godkendelse fra de amerikanske konkurrencemyndigheder i henhold til Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act. 

Sagen har været håndteret af advokat Pernille Høstrup Dalhoff, advokat Mads Laursen og partner Marianne Philip.

For yderligere information, kontakt Marianne Philip på tlf. +45 40 79 10 14.

OM BAVARIAN NORDIC