Kromann Reumert udgiver Citizenship-rapport

I vores CSR-rapport – Kromann Reumert Citizenship – gør vi status over vores CSR-initiativer siden foråret 2016. En periode, der blandt andet indebar en række nye pro bono-samarbejder med organisationer, der fokuserer på unge og iværksætteri, en sundhedskampagne for alle vores medarbejdere, og et fortsat ambitiøst arbejde med videndeling med dansk erhvervsliv og samfundet generelt.
Igennem de efterhånden mange år, hvor Kromann Reumert har arbejdet ambitiøst og struktureret med vores samfundsansvar, har vi altid haft det udgangspunkt, at vores indsats skal være funderet i det, vi er bedst til: At rådgive virksomheder om juridiske forhold. Derfor er vores CSR-indsats også funderet på vores pro bono-samarbejder, hvor vi yder gratis juridisk rådgivning til velgørende organisationer.

Gennem årene har vi i stigende grad koncentreret indsatsen på børn, unge og uddannelse, for vi er jo alle – virksomheder og samfund - interesserede i, at de næste generationer klarer sig godt. Både i og uden for Danmark. Vi interesserer os også for, hvilken verden vi giver videre. Derfor har vi også engageret os i projekter, der foruden at fokusere på unge mennesker og uddannelse har fokus på udvikling og teknologi. Og ikke mindst hvordan de nye teknologier kan skabe en bedre og mere bæredygtig verden. Nu og i fremtiden.

Det kan du læse mere om i vores CSR-rapport, hvor du også kan læse om vores seneste CSR-ambition: At dele endnu mere ud af vores viden. Det var blandt andet denne ambition og vores arbejde med at opfylde den, som Danske Advokater fremhævede, da de i efteråret 2016 tildelte os Dreyers Pris for vores arbejde med CSR. En pris, vi er stolte af, og som vi ved forpligter. Den forpligtelse tager vi gerne på os, og vi fortsætter arbejdet med at styrke vores “Citizenship”.

God læselyst!

Arne Møllin Ottosen,
Managing partner

  
Læs mere om vores CSR-arbejde i rapporten Kromann Reumert Citizenship 2017.