Kromann Reumert udgiver Brexit-folder

Kromann Reumert rådgiver danske virksomheder om Brexit, herunder om muligheder og risici.

Det gør vi helt konkret i lyset af virksomhedens branche, leveranceapparat, kundeportefølje og andre forhold, som er direkte relevante for virksomheden.

Rådgivningen vil fokusere på det væsentlige for virksomheden og vil typisk indeholde konkrete anbefalinger og en handlings- og tidsplan for virksomheden.

Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at kontakte os. Læs mere her om de temaer, som typisk vil være relevante at inddrage for danske virksomheder i udarbejdelsen af en Brexit-beredskabsplan, der håndterer både risici og muligheder. 

 
Læs Brexit-folderen.