Britiske "pay-for-delay"-spørgsmål skal afgøres af EU-Domstolen

Når den engelske ankeinstans, Competition Appeal Tribunal (CAT), forelægger sine spørgsmål for EU-Domstolen, vil der forhåbentlig komme svar på, om de såkaldte "pay-for-delay"-aftaler inden for medicinalindustrien har til formål eller følge at begrænse konkurrencen på markedet.
UK Competition Appeal Tribunals dom af 8. marts 2018 – GlaxoSmithKline m.fl. mod Competition and Markets Authority

Sagen er indbragt for CAT, efter den engelsk konkurrencemyndighed Competition and Markets Authority (CMA) i 2016 i sin første "pay-for-delay"-sag pålagde GlaxoSmithKline (GSK) og andre lægemiddelvirksomheder bøder for mere end 45 mio. gbp (ca. 430 mio. dkr. i 2016) i sagen om det anti-depressive lægemiddel Seroxat.

På nuværende tidspunkt er CATs præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen ved at blive endeligt udformet, men det fremgår af dommen, at følgende vil blive centralt i forelæggelsen:


  • Det anses som fundamentalt at få fastlagt, om forligsaftaler om værdioverførsler fra en originalproducent til en generisk aktør udgør en formålsovertrædelse af
    konkurrencereglerne, når der er tvivl om styrken af patenterne på originalproduktet.

  • Nok så vigtigt ventes det også, at CAT vil søge klarlagt, om det gør en forskel, hvis originalproducenten giver sin modpart mulighed for at distribuere en generisk version af et lægemiddel som såkaldt authorised generic – med den gavnlige effekt, som det trods alt giver forbrugerne i form af adgang til det generiske produkt.

  • Sammenfattende kan det også læses af dommen, at CAT vil søge en afklaring om afgrænsningen af det relevante marked, som ofte – og ikke mindst i denne sag – er genstand for en indgående analyse af, om markedet skal afgrænses til det pågældende lægemiddel, eller om andre lægemidler også hører til det relevante marked.

Eftersom EU-Domstolen i forvejen behandler sagerne om Citalopram (under appel) og Perindopril (retten afsiger snart dom), der i hovedtræk hviler på lignende "pay-for-delay"-forhold, har CAT fundet det naturligt, at forelægge de præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen.

Læs dommen fra Competition Appeal Tribunal.