Kromann Reumert rådgiver LEO Pharma A/S ved salget af produkt­portefølje

Den 1. marts 2018 offentliggjorde LEO Pharma A/S, at virksomheden har solgt en produktportefølje på 10 produkter til Karo Pharma AB for 260 mio. euro.

Salget af de 10 produkter i LEO Pharmas produktportefølje, der i 2017 gav en omsætning på 70 mio. euro, er et led i virksomhedens 2025-strategi. Indtil 2025 vil LEO Pharma øge sit fokus på udviklingen af nye innovative løsninger til medicinsk dermatologi og mindske det hidtidige fokus på håndkøbsmedicin.

Karo Pharma er et svensk, børsnoteret medicinalselskab i hastig udvikling, som udvikler og markedsfører produkter til læger, apoteker og andre aktører på sundhedsområdet.

Salget bliver gennemført som en aktiv overdragelse af blandt andet en lang række markedsføringsgodkendelser til lægemidler, registreringen af kosmetiske produkter, immaterielle rettigheder og aftaler.

Kromann Reumert har bistået LEO Pharma gennem hele processen, som forventes afsluttet den 4. april 2018.

Jeppe Buskov var sagens ansvarlige partner.

LEO Pharma: LEO Pharma sells portfolio of 10 products to Karo Pharma AB
Karo Pharma: Karo Pharma acquires a major product portfolio