Den nye data­beskyttelses­lov er nu vedtaget

Justitsministeriet fremlagde i efteråret 2017 lovforslaget om supplerende regler til databeskyttelsesforordningen. Folketinget har i dag, den 17. maj 2018, vedtaget de supplerende regler i den nye databeskyttelseslov.

Databeskyttelsesloven kommer til at gælde ved siden af databeskyttelsesforordningen og træder i kraft den 25. maj 2018. Fra samme tidspunkt gælder forordningen umiddelbart og direkte i samtlige EU-medlemslande.

Databeskyttelsesloven skal supplere og præcisere bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen. 

Loven indeholder f.eks. regler om:

  • adgangen til behandling af oplysninger om personnumre (CPR-numre). Disse regler svarer til de nugældende regler. Private får dog, i modsætning til tidligere, også mulighed for at behandle oplysninger om personnumre, når de særlige betingelser for behandling af følsomme personoplysninger er opfyldte.

  • behandling af personoplysninger i ansættelsesforhold, der bl.a. kan finde sted på baggrund af den registreredes samtykke

  • videregivelse af personoplysninger fra en virksomhed til en anden med henblik på markedsføring, der kræver udtrykkeligt samtykke fra forbrugeren i overensstemmelse med reglerne i markedsføringslovens § 10

  • begrænsninger i de registreredes rettigheder, herunder hvornår oplysningspligten ved behandlingen af personoplysninger kan fraviges, og anmodning om indsigt i egne personoplysninger kan afvises.

I Danmark har vedtagelsen af de supplerende regler i databeskyttelsesloven været længe ventet, eftersom databeskyttelsesforordningen umiddelbart finder anvendelse fra den 25. maj 2018. På trods af at denne dato er nært forestående, mangler langt størstedelen af EU's medlemslande fortsat at få vedtaget deres nationale supplerende databeskyttelsesregler. De virksomheder, der har behandlingsaktiviteter i andre EU-medlemslande, skal være særligt opmærksomme på de særregler, der vedtages i de andre medlemsstater.

Læs databeskyttelsesloven.