Teleselskaber skal ikke udlevere oplysninger om kunder

I november 2017 pålagde retten på Frederiksberg to teleselskaber at udlevere oplysninger om en række kunder til en rettighedshaver, der havde begæret oplysningerne udleveret for at kunne undersøge mulige ophavsretskrænkelser. Den kendelse har landsretten nu omstødt.

Rettighedshaveren, Copyright Management Services Ltd, fik i november 2017 i retten på Frederiksberg medhold i, at Telia og Telenor skulle udlevere personoplysninger på en række telekunder, hvis IP-adresser kunne spores til krænkelser af Copyright Management Services Ltd's ophavsrettigheder.

 

Teleselskaberne var oprindeligt blevet pålagt at logge IP-adresser i henhold til reglerne i logningsbekendtgørelsen. Formålet med logningsbekendtgørelsen er hovedsageligt at hjælpe politiet med at afdække strafbare forhold. Teleselskaberne afviste at udlevere oplysningerne med henvisning til, at der var tale om personlige oplysninger, der var indsamlet til et andet formål og dermed underlagt særlige krav om hemmeligholdelse i teleloven.

 

Landsretten foretog en afvejning af hensynet til hemmeligholdelse af personlige oplysninger med Copyright Management Services Ltd's interesse i at få udleveret oplysningerne for at afdække mulige ophavsretskrænkelser. Denne vurdering faldt ud til teleselskabernes fordel.

 

Læs landsrettens kendelse.