Datatilsynet: Nu er de første politi­anmeldelser på vej

Datatilsynet har udtalt, at de første politianmeldelser for overtrædelse af databeskyttelsesforordningen vil finde sted i efteråret 2018. Herefter vil der højst sandsynligt blive igangsat straffesager mod de virksomheder og myndigheder, som har overtrådt databeskyttelsesforordningen.
Siden nytår er der oprettet mere end 5.000 nye sager hos Datatilsynet. De sager, som snart skal forbi politiet og anklagemyndigheden, er blandt de første, som Datatilsynet har fået efter den 25. maj 2018, hvor databeskyttelsesforordningen fandt anvendelse. Sagerne er eksempelvis klagesager og anmeldelser af sikkerhedsbrud.

Datatilsynet er meget opsat på at få ført de første sager ved domstolene, og disse straffesager vil blive anvendt til at fastlægge strafniveauet for lignende fremtidige sager.

Ifølge databeskyttelsesloven har Datatilsynet i visse tilfælde selv mulighed for at udstede bøder. Det kræver dog først, at der ved dom er taget stilling til, hvordan de enkelte overtrædelser skal sanktioneres, og hvilke rammer der skal gælde for bødeniveauet. De kommende domstolsafgørelser vil på sigt betyde, at der bliver etableret en praksis for bødeniveauet hos Datatilsynet.

Hvordan selve proceduren kommer til at foregå kan (gen)læses i nyheden, som vi havde med i vores sidste nyhedsbrev: Rigsadvokaten: Sådan skal overtrædelse af databeskyttelsesreglerne behandles.