Konkurrence­rådet: Teller har misbrugt sin dominerende stilling

Konkurrencerådet har vurderet, at betalingskortindløseren Teller har misbrugt sin dominerende stilling. I kontrakterne med en del af sine største kunder havde Teller nemlig anvendt rabatter og kontraktvilkår, der kunne afskærme markedet for konkurrenter.
Af advokatfuldmægtig Emil Petri

I perioden 2012-2016 havde Teller indgået kontrakter med nogle af sine største kunder. Kontrakter, der indebar betydelige rabatter til kunderne til gengæld for, at de skulle benytte Teller til at dække hele eller en betydelig del af deres behov for at indløse internationale betalingskort. I den pågældende periode var Teller datterselskab til Nets, og var den største indløser af internationale betalingskort i Danmark.

Konkurrencerådet har nu afgjort, at Tellers adfærd udgjorde et misbrug af virksomhedens dominerende stilling. Konkurrencerådets vurdering var, at rabatterne, sammen med bestemmelser om eksklusivitet, havde haft en loyalitetsskabende effekt, som kunne afskære konkurrenter fra at få fat i de pågældende kunder.

Da Teller ikke, efter Konkurrencerådets vurdering, havde været i stand til at dokumentere rabatternes og bestemmelsernes berettigelse, påbød rådet, at Teller skulle ophøre med den ulovlige adfærd. Derudover har Konkurrencerådet besluttet at anmelde sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på en strafferetlig forfølgelse.

Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressemeddelelse.