Tysk mediehus og dets advokat får stor bøde for ulovlig samarbejds­aftale

De tyske konkurrencemyndigheder har pålagt mediehuset DuMont en bøde for at indgå en ulovlig markedsdelingsaftale med deres konkurrent, Bonner General-Anzeiger. Også den advokat, der rådgav DuMont i forbindelse med udarbejdelsen af aftalen, blev pålagt en bøde.
Af advokat Sonny Gaarslev og advokatfuldmægtig Emil Petri

De to tyske mediehuse, DuMont og Bonner General-Anzeiger, indgik, i december 2000, en aftale, som forpligtede begge parter til at udfase deres tilstedeværelse på nogle aftalte områder i Bonn-regionen. Ved på den måde at opdele regionen imellem sig havde DuMont og Bonner General-Anzeiger været i stand til at eliminere den konkurrence, som tidligere havde udspillet sig mellem dem. 

De tyske konkurrencemyndigheder fandt, at aftalen havde haft til formål at udfase konkurrencen på avismarkedet i Bonn-regionen, og at den derfor havde udgjort en ulovlig konkurrencebegrænsning.

I et forsøg på at skjule markedsdelingen for myndighederne var den ulovlige aftale blevet udfærdiget og notarpåtegnet i Schweiz. Myndighederne blev derfor først bekendt med aftalen efter en straflempelsesansøgning fra Bonner General-Anzeiger. Ansøgningen førte til, at myndighederne, i december 2017, foretog et uanmeldt kontrolbesøg på DuMonts hovedkontor og på det advokatkontor, hvor den advokat, som havde rådgivet DuMont i forbindelse med udarbejdelsen af den ulovlige aftale, arbejdede.

Både DuMont og virksomhedens advokat tilstod anklagerne om indgåelse af den ulovlige markedsdelingsaftale med Bonner General-Anzeiger. De blev herefter, i fællesskab, pålagt en bøde på 16 mio. euro af de tyske konkurrencemyndigheder. På grund af anmodningen om straflempelsen blev Bonner General-Anzeiger ikke pålagt en bøde.

Læs de tyske konkurrencemyndigheders pressemeddelelse.