Forslag om øget regulering af udbydere af forbrugslån

I forbindelse med Folketingets åbning den 2. oktober 2018 offentliggjorde regeringen sit lovprogram med de lovforslag, som regeringen forventer at fremsætte i løbet af det kommende folketingsår. Lovprogrammet omfatter blandt andet et forslag om en ny lov om forbrugslånsvirksomheder, som, ud over tilladelseskrav, vil omfatte krav til ledelsens egnethed og hæderlighed samt Finanstilsynets tilsyn.

Styrket forbrugerbeskyttelse 

Formålet med lovforslaget er at skærpe tilsynet med udbydere af forbrugslån for at sikre en styrket forbrugerbeskyttelse i forbindelse med optagelse af et forbrugslån (også kendt som kviklån). Lovforslaget er en opfølgning på regeringens forbrugerpolitiske strategi "Forbruger i en digital verden" fra maj 2018, som blandt andet indeholdt en række initiativer vedrørende bedre forbrugerbeskyttelse ved særligt kortfristede forbrugslån og øget tilsyn. 

 

Læs regeringens forbrugerpolitiske strategi.


Detaljerne i det kommende lovforslag er endnu ikke offentliggjorte. 

 

Tilladelseskrav 

Det kommende lovforslag vil indebære forslag om, at udbydere af forbrugslån, der ikke har en pengeinstituttilladelse, bliver underlagt tilladelseskrav. Dette vil udgøre en væsentlig skærpelse i forhold til den nuværende regulering, hvor forbrugerudlånsvirksomhed ikke er en reguleret aktivitet og derfor kan udøves uden en forudgående tilladelse. Forbrugslånsvirksomheder skal dog allerede på nuværende tidspunkt overholde hvidvasklovens regler, herunder registreringskravet. 

Det er endnu uklart, hvilke betingelser der vil skulle opfyldes for at kunne opnå og bevare tilladelse som forbrugslånsvirksomhed.  

 

Fit & proper

Det kommende lovforslag vil ligeledes betyde, at der fremover stilles krav til ledelsens egnethed og hæderlighed (også kendt som "fit & proper"). Dette krav kendes fra reguleringen af finansielle virksomheder (herunder de pengeinstitutter der på nuværende tidspunkt yder forbrugerlån) og vil forventeligt indebære, at forbrugslånsvirksomhedens direktion og bestyrelsen fremover vil skulle have:

 

  • tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring (egnethed), og
  • et tilstrækkeligt godt omdømme og udvise hæderlighed, integritet og uafhængighed (hæderlighed). 

Finanstilsynets tilsyn

På nuværende tidspunkt er udbydere af forbrugslån udelukkende underlagt Forbrugerombudsmandens generelle adfærdstilsyn og Finanstilsynets hvidvasktilsyn. Med det kommende lovforslag vil udbydere af forbrugslån ligeledes blive underlagt Finanstilsynets løbende tilsyn (i tillæg til det nuværende hvidvasktilsyn). Dette vil blandt andet være i forhold til overholdelse af tilladelseskravet og fit & proper-kravet.

Forbrugerombudsmanden vil dog fortsat have mulighed for at gribe ind over for udbydernes markedsføring og prisoplysning.

 

Lovforslaget forventes fremsat i december 2018.

 

Læs regeringens fulde lovprogram for 2018/2019.