Gik du glip af noget i september?

Vi byder efteråret velkommen med et tilbageblik på september. En måned, der bød på spændende afgørelser og – for Kromann Reumerts vedkommende – et velkommen til både en ny managing partner og et nyt, vigtigt pro bono-samarbejde.

Anders Stubbe Arndal valgt til ny managing partner i Kromann Reumert

Anders Stubbe Arndal tiltræder som ny managing partner den 1. juli 2019, hvor han efterfølger Arne Møllin Ottosen, der fratræder efter den maksimale periode på fem år. Anders ser frem til at overtage den daglige ledelse og er, påpeger Arne, den helt rigtige person til netop den post.

 

Læs nyheden.

Dobbeltvægtning af pris og manglende inddragelse af "øvrigt sortiment" var ok

Hvornår er en evalueringsmodel uegnet til at finde det økonomisk mest fordelagtige tilbud? Når priser vægtes dobbelt eller "øvrigt sortiment" ikke inddrages i evalueringen? Ikke ifølge Klagenævnet for Udbud!

 

Læs mere om kendelsen.


Konkurrencerådet tager bekræftende til genmæle i EY-præimplementeringssagen

Konkurrencerådet har nu accepteret EY's påstand om, at EY's fusion med KMPG Danmark ikke overtrådte forbuddet mod præimplementering – såkaldt "gun jumping".


Det sker, efter at EU-Domstolen skabte større klarhed om "gun-jumping"-forbuddets kriterier med sin præjudicielle afgørelse.


Læs mere om sagen.

Nyt pro bono-samarbejde: FRAK og Kromann Reumert går sammen om at få unge i arbejde

Alle unge skal have en fremtid til gavn for dem selv og samfundet. Denne ambition støtter vi hos Kromann Reumert. Det er senest kommet til udtryk i vores nye samarbejde med FRAK, som arbejder for at gøre unge i udsatte byområder gode til at arbejde.


Læs mere om vores nye pro bono-samarbejde.

Banedanmark kunne med passende varsel opsige medarbejdernes ret til frit togkort

Ifølge Højesteret var Banedanmark berettiget til – med et passende varsel – at opsige en ordning med frit togkort for en gruppe medarbejdere. I denne nyhed kan du læse mere om, hvornår en arbejdsgiver kan opsige sådanne personalegoder.


Læs mere om sagen.

Brexit: "No-deal"-scenariet rykker nærmere

Dansk Erhverv opfordrer nu danske virksomheder til at lægge nødplaner, så de er forberedte på det "no-deal"-scenarie, der rykker nærmere i Brexit-forhandlingerne.


Læs om de områder, som kan blive berørt af et "no-deal"-scenarie, og som danske virksomheder bør overveje.