Kromann Reumert byder Christina Bruun Geertsen og Teis Gullitz-Wormslev velkommen i bestyrelsen

Den 1. januar 2019 indtræder Christina Bruun Geertsen og Teis Gullitz-Wormslev som nye medlemmer af Kromann Reumerts bestyrelse.
Jeppe Buskov udtræder af bestyrelsen efter de maksimale tre år. Anders Stubbe Arndal, som pr. 1. juli 2019 overtager posten som managing partner efter Arne Møllin Ottosen, udtræder efter to år ligeledes af bestyrelsen pr. 31. december 2018.

Vores bestyrelse består pr. 1. januar 2019 af Erik Bertelsen (formand), Flemming Horn Andersen, Thomas Kaas, Christina Bruun Geertsen og Teis Gullitz-Wormslev.