Top 10: De mest læste artikler fra 2018

Vi har samlet vores mest populære artikler fra året, der er gået. Her får du konkrete råd, vejledning og god inspiration til de juridiske udfordringer og muligheder, din virksomhed står over for.
Persondata har været på alles læber i 2018, og ikke overraskende har det også været blandt vores mest  populære indhold i det forgangne år. Populære har også vores udgivelser om ny lovgivning om forretningshemmeligheder, forsikringsformidling og kapitalmarkedet været. Læs eller genlæs vores mest populære artikler her.

 

1. Forretningshemmeligheder - ti ting du skal vide om den nye lov
Den 9. juni 2018 trådte den nye lov om forretningshemmeligheder i kraft. Men hvad betyder det for dig og din virksomhed? I denne insight får du et hurtigt overblik over ti ting, du skal vide om den nye lov.

2. Den nye databeskyttelseslov er nu vedtaget 
Justitsministeriet fremlagde i efteråret 2017 lovforslaget om supplerende regler til databeskyttelsesforordningen. Folketinget vedtog den 17. maj 2018 de supplerende regler i den nye databeskyttelseslov. I denne artikel kan du blive klogere på, hvad loven blandt andet indeholder.

3. Ny lov om forsikringsformidling
Tirsdag den 16. januar 2018 vedtog Folketinget en ny forsikringsformidlingslov, som væsentligt ændrer og omskriver den eksisterende forsikringsformidlingslov. 

4. 10 grunde til at elske databeskyttelsesforordningen
Der er sagt og skrevet meget om den nye databeskyttelsesforordning – og det er med rette, da forordningen i den grad har formået at dele vandene. Den nye forordning fandt anvendelse fra den 25. maj 2018. Hos Kromann Reumert har vi samlet 10 grunde til, at virksomheder bør tage godt imod forordningen eller ligefrem elske den.

5. Nedsættelse af kapitalkrav for aktieselskaber og andre selskabsretlige forslag
Den 14. marts 2018 fremsatte Erhvervsministeriet et nyt lovforslag om nedsættelse af kapitalkrav for aktieselskaber. Forslaget blev vedtaget den 17. maj 2018. Bliv klogere på denne og andre relevante regler i nyheden.

6. Den nye kapitalmarkedslov: Hvad bør du vide?
Kapitalmarkedsloven trådte i kraft den 3. januar 2018. Kapitalmarkedsloven har erstattet værdipapirhandelsloven, som samtidig blev ophævet. I denne nyhed giver vi dig et overblik over de væsentligste ændringer, som udstedere bør være opmærksomme på i forhold til den nye kapitalmarkedslov. 

7. EU-domstolen: En eksaminand har ret til indsigt i eksaminators vurdering

EU-Domstolen har i en afgørelse fortolket retten til indsigt. Denne rettighed giver eksaminanden ret til at få indsigt i sin eksamensbesvarelse samt de rettelser og kommentarer, som eksaminator typisk udarbejder i forbindelse med bedømmelsen af den studerendes præstation ved eksamen.

8. Datatilsynet konkretiserer kravene til kryptering af e-mail
I juli 2018 skærpede Datatilsynet kravene til kryptering af e-mails, som indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger. I den forbindelse meldte Datatilsynet, at der fra den 1. januar 2019 vil blive stillet krav til den private sektor om at kryptere e-mails med sådanne oplysninger. 

9. Ansættelses- og arbejdsretlige elementer i regeringens lovprogram 2018/2019
Regeringens lovprogram, der blev offentliggjort den 2. oktober 2018, indeholder en række lovforslag, som er interessante for det ansættelses- og arbejdsretlige område. Hvad går lovforslagene ud på? Hvilken betydning forventes de at få? Bliv klogere i nyheden her.

10. Menneskerettigheder i en opbrudstid - hvad betyder det for danske virksomheder
Denne insight giver et kort overblik over de vigtigste forpligtelser for private virksomheder og tips til, hvordan menneskeretsprincipper kan integreres i eksisterende compliance-tiltag.