Højesteret dømmer ledelsen i Capinordic Bank A/S

Højesteret afsagde den 15. januar 2019 dom i den første sag i retsopgøret efter finanskrisen og dømte tre tidligere ledelsesmedlemmer i Capinordic Bank A/S erstatningspligtige for bankens tab på ni udlånsengagementer på i alt 89 mio. kr.
Højesteret var dermed enig med Finansiel Stabilitet i, at ledelsen i Capinordic Bank A/S havde foretaget en så uforsvarlig långivning, at dette måtte udløse et personligt erstatningsansvar.

Sagen blev for Finansiel Stabilitet i Højesteret ført af Kromann Reumerts advokater Claus Juel Hansen og Kim Trenskow.
 

Link til dommen