Nye vejledninger fra Datatilsynet og Det Europæiske Data­beskyttelses­råd

Både Datatilsynet og Det Europæiske Databeskyttelsesråd har udsendt nye vejledninger. Vejledninger, der skal hjælpe virksomheder og myndigheder med at forstå de omhandlede regler.

Datatilsynet udgav i januar 2018 en vejledning til adfærdskodekser og certificeringsordninger. Denne vejledning er nu blevet opdateret.
 

Læs Datatilsynets vejledning.


Det Europæiske Databeskyttelsesråd har sendt to vejledninger i offentlig høring. Det drejer sig om en vejledning til databeskyttelsesforordningens territoriale anvendelsesområde og en vejledning til akkreditering af certificeringsorganer efter databeskyttelsesforordningens artikel 43.

 

Læs vejledningen vedrørende databeskyttelsesforordningens territoriale anvendelsesområde.

 

Læs vejledningen om akkreditering af certificeringsorganer efter databeskyttelsesforordningens artikel 43.