Lovforslag: IVS'er afskaffes og minimums­kapital­kravet til ApS'er reduceres

Erhvervsministeren har den 28. februar 2019 fremsat lovforslag om afskaffelse af iværksætterselskabsformen (IVS). Samtidig foreslås minimumskapitalkravet for anpartsselskaber nedsat til 40.000 kr.
Eksisterende iværksætterselskaber vil skulle omdannes til anpartsselskaber inden for en foreslået frist på to år fra lovens ikrafttræden. Hvis et iværksætterselskab ikke er omdannet og -registreret til et anpartsselskab inden for den toårige overgangsperiode, vil Erhvervsstyrelsen kunne fastsætte en frist til omregistrering. Manglende overholdelse af fristen vil kunne resultere i tvangsopløsning.

Selve omdannelsen til anpartsselskab sker hovedsagligt efter de nugældende regler. Det vil derfor blandt andet kræve, at selskabskapitalen forhøjes til minimumskravet for anpartsselskaber.

Lovforslaget forventes førstebehandlet i Folketinget den 19. marts 2019.

Baggrund 

Lovforslaget har sin baggrund i en analyse fra september 2018, hvori Erhvervsstyrelsen kunne konstatere, at iværksætterselskabsformen medførte en "forhøjet risiko for svig" og opbygning af gæld til det offentlige. I lovforslaget estimeres det, at tvangsopløsning af iværksætterselskaber står for ca. 60 % af tvangsopløsningerne i Danmark. 

Læs Erhvervsministeriets pressemeddelelse om lovforslaget.