Flere bøder i nedrivnings­kartelsagerne

Retten i Roskilde har idømt Kingo Karlsen A/S en bøde på fire millioner kr., og en ledende medarbejder i virksomheden blev samtidig idømt en personlig bøde på 125.000 kr. Sagen er én af flere om et nedrivningskartel, hvor flere selskaber og deres ledende medarbejdere er tiltalte for at have overtrådt konkurrencereglerne.

Retten i Roskildes dom af 4. april 2019 

Af stipendiat Martin Lars Mols Jensen


Kort om sagerne

Dommen fra Retten i Roskilde følger en række andre afgørelser i komplekset om nedrivningskartellet. Kartellet kom til konkurrencemyndighedernes kendskab under flere kontrolundersøgelser i efteråret 2015. Konkurrencemyndighederne kortlagde her, at der i perioden maj 2011 til oktober 2013 var sket tilbudskoordinering og ulovlig udveksling af prisoplysninger mellem virksomheder i nedrivningsbranchen. Der er tidligere faldet andre domme i sagskomplekset i oktober 2018, i december 2018 og i januar 2019 (herunder en ankesag af afgørelsen fra oktober 2018) og senest i marts 2019.

Dommen fra Retten i Roskilde

Ifølge vidneforklaringer var der tale om såkaldte "lånepriser" – altså priser, som Kingo Karlsen "lånte" fra sine konkurrenter og efterfølgende anvendte, når de var i tidsnød, eller hvis de reelt ikke ønskede at vinde et givent udbud, men stadig ønskede at være med (for også at blive indbudt fremover). 

Retten fandt – i tråd med de tidligere afgørelser i sagskomplekset – at denne adfærd udgjorde en overtrædelse af konkurrencereglerne. På den baggrund blev Kingo Karlsen A/S dømt for i fire tilfælde i perioden fra marts 2012 til marts 2013 på ulovlig vis at have udvekslet prisinformationer med konkurrenter i forbindelse med konkrete udbud af nedrivningsopgaver.

Bøden blev fastsat under hensyn til antallet af overtrædelser, varigheden af overtrædelserne og den samlede koncernomsætning. Bøden er også fastsat under hensyn til, at de skærpede bødeniveauer først trådte i kraft d. 1. marts 2013, og at kun én af overtrædelserne derfor havde fundet sted efter skærpelsen af bødeniveauerne.

Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressemeddelelse her.

Læs om den første afgørelse i sagskomplekset om nedrivningskartellet fra oktober 2018.
Læs om yderligere afgørelser i nedrivningskartellet fra december 2018 og januar 2019.
Læs om den seneste afgørelse fra marts 2019.