Kromann Reumert er vært for CONCITOs rådsmødedebat om det klimapolitiske forår

Med udsigt til det forestående klimavalg lægger Kromann Reumert lokaler til CONCITOs rådsmødedebat den 4. april 2019, som modereres af Connie Hedegaard. Her vil en række nøgleaktører give deres bud på strømninger i den aktuelle klimapolitiske dagsorden.

CONCITO, Danmarks grønne tænketank, har til formål at medvirke til en lavere udledning af drivhusgasser og at begrænse skaderne fra den globale opvarmning ved blandt andet at bygge bro mellem den globale grønne omstilling og klimaløsningerne i Danmark. CONCITOs overbevisning er nemlig, at de klimapolitiske målsætninger skal nås gennem partnerskab mellem politikere, erhvervsliv og borgere.

Med afsæt i det tidlige forårs centrale politiske initiativer lægger CONCITO nu op til rådsmødedebat. Her vil blandt andre Anne Lawaetz Arhnung, Direktør i Landbrug & Fødevarer, og Peter Birch Sørensen, tidligere formand for Klimarådet, drøfte indtryk og forventninger.


Partner Anders Lavesen siger: "I efteråret stiftede jeg bekendtskab med Connie Hedegaard og tænketanken CONCITO. Jeg håber og tror på øget fremdrift ift. grøn omstilling. Derfor er jeg rigtig glad for og stolt over, at Kromann Reumert lægger hus til CONCITOs rådsmødedebat."


Kromann Reumerts arbejde med miljø og klima

Kromann Reumert arbejder opmærksomt med miljø og klima, og vi rapporterer blandt andet i henhold til de ti principper i FN's Global Compact. Målet er at mindske vores aftryk på miljø og klima ved løbende at iværksætte initiativer, der kan være med til at nedbringe vores forbrug og passe på miljøet. Ét af vores seneste tiltag i dette regi er installeringen af vores solceller på taget af kontoret i København. Et tiltag, der bidrager til, at vi er CO2-neutrale på vores elforbrug. 

Læs mere om CONCITO.