Kromann Reumert rådgiver Eniig i dobbelt virksomheds­handel på energi­området

Mandag den 1. april 2019 offentliggjorde Eniig-koncernen indgåelsen af to skelsættende overdragelsesaftaler, som er blevet til under rådgivning fra Kromann Reumert. Med aftalerne overtager Eniig to elnetselskaber fra Verdo A/S, der samtidig erhverver Eniigs varmeforsyningsselskab.

Strategiske transaktioner for både køber og sælger

Med transaktionerne vil både Eniig og Verdo A/S styrke hver deres kerneforretning på energiområdet. Eniig, der har erhvervet Verdo A/S' elnet i Randers, Hobro og Hillerød, vil bringe 55.000 nye elforsyningskunder til forretningen. Samtidig betyder Verdo A/S' opkøb af Eniigs varmeforsyningsselskab, at Verdo A/S kan øge antallet af varmeforsyningskunder i Herning og omegn med omkring 19.000.

 

Kromann Reumert har rådgivet Eniig-koncernen gennem hele processen; fra udarbejdelse af hensigtserklæring og kontrakter til den endelige underskrivelse.

Næste skridt

Begge transaktioner blev offentliggjort den 1. april 2019 og afventer nu blandt andet godkendelse fra Eniigs og Verdos respektive repræsentantskaber, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og – for så vidt angår elnetselskaberne – Energistyrelsen. 


Salget af El-net Randers A/S er derudover betinget af godkendelse fra Randers Byråd.


Sagens ansvarlige partner var Christian Richard Paarsgaard Ibsen.Læs mere om transaktionerne