Nu er implemen­tering af Aktionær­rettigheds­direktiv II vedtaget

Folketinget har i dag den 4. april 2019 vedtaget loven, der gennemfører ændringerne af Aktionærrettighedsdirektivet i dansk ret.

Den 6. februar 2019 fremsatte erhvervsministeren lovforslaget, der gennemfører ændringerne af Aktionærrettighedsdirektivet i dansk ret (Ændringsdirektivet). Som beskrevet i vores nyhedsbreve af 9. november 2018 og 20. februar 2019 har Ændringsdirektivet overordnet til formål at:

 

  • gøre aktiehandlen mere transparent
  • øge den enkelte aktionærs mulighed for at udøve indflydelse i det børsnoterede selskab gennem aktivt ejerskab.


Lovforslaget blev vedtaget af Folketinget i formiddag den 4. april 2019. 

Med ændringerne indføres der blandt andet krav om, at børsnoterede selskaber skal udarbejde en vederlagspolitik og en vederlagsrapport. De nye krav ændrer på flere punkter fundamentalt, hvordan børsnoterede selskaber fremover skal håndtere aflønningen af ledelsen, og ikke mindst hvordan der skal foretages afrapportering om aflønningen.

Herudover bliver det indført, at selskaberne får ret til at anmode formidlere (depotbanker, værdipapircentraler etc.) om oplysninger om selskabets aktionærer, ligesom visse væsentlige transaktioner med nærtstående skal godkendes af bestyrelsen og offentliggøres. Institutionelle investorer og kapitalforvaltere får desuden pligt til at offentliggøre en politik for aktivt ejerskab eller forklare, hvorfor man har valgt ikke at offentliggøre en sådan politik.

De nye regler træder i kraft den 10. juni 2019. Kravene om vederlagspolitik og -rapport gælder dog først for de ordinære generalforsamlinger, der indkaldes til i regnskabsår, som begynder den 10. juni 2019 og senere. For børsnoterede selskaber, der har kalenderåret som regnskabsår, betyder det, at det vil være på den ordinære generalforsamling i 2020, at der skal stemmes om vederlagspolitikken efter de nye regler, og at vederlagsrapporten skal aflægges på den næstfølgende ordinære generalforsamling i 2021. 
 

Læs loven.

 

Seminar om de nye lovkrav til vederlagspolitikker og vederlagsrapporter

I anledning af at den nye lov er vedtaget, inviterer Kromann Reumert til seminar mandag den 3. juni 2019. Her giver vi en introduktion til de nye krav, herunder hvordan selskabslovens nye bestemmelser adskiller sig fra de nuværende krav om retningslinjer for incitamentsaflønning og fra corporate governance-anbefalingerne. 

Læs mere om seminaret og tilmeld dig.