USA og EU eskalerer handelskrig over Boeing og Airbus

USA truer med at indføre toldafgifter på EU-produkter svarende til 11 mia. dollars. De berørte produkter omfatter blandt andet store civile fly samt europæiske landbrugsprodukter som ost, vin og olivenolie.

Baggrund: WTO-afgørelser om ulovlige tilskud til Boeing oG Airbus 

Disse "straffeforanstaltninger" er den seneste reaktion på en 14-årig tvist mellem USA og EU ved verdenshandelsorganisationen WTO, hvor USA og EU har anklaget hinanden for at give ulovlige tilskud til henholdsvis Boeing og Airbus. 

Den 28. marts 2019 afgjorde WTO, at Boeing har modtaget ulovlige tilskud i form af skattelettelser fra USA. Det var en blandet afgørelse, hvor WTO frifandt Boeing for alle ulovlige tilskud undtaget ét. På baggrund af afgørelsen kan Airbus nu kræve erstatning for tabt fortjeneste. 

WTO har tidligere dømt Airbus for at have modtaget lignende ulovlige tilskud fra EU i en afgørelse fra 2011. USA anlagde efterfølgende en ny sag mod EU med påstand om, at EU ikke har overholdt sin forpligtelse om at ændre på deres tilskudsordninger som følge af afgørelsen. 

I maj 2018 frifandt WTO dog EU for næsten alle påstande, men fastholdt at Airbus havde modtaget ulovlig støtte for deres A380- og A350-modeller. 

Eskalerende handelskrig

Den 9. april 2019 skrev præsident Donald Trump på Twitter, at de nye toldafgifter – svarende til 11 mia. dollars – bliver indført som reaktion på WTO's tidligere afgørelse om, at EU's tilskud til Airbus var ulovlige, og fordi disse tilskud har haft en skadelig virkning på USA. 

Listen over produkter, der kan blive ramt af toldafgifter, er ikke færdiggjort endnu, men forventningen er, at USA især vil ramme Europas flyproduktionsindustri. Udover civile fly omfatter listen blandt andet også landbrugsprodukter, fisk, keramikprodukter, motorcykler og cykler. 

EU har meddelt, at de forbereder en gengældelsesaktion som reaktion på USA's tilskud til Boeing. EU har endnu ikke meddelt størrelsen på eventuelle toldafgifter eller hvilke produkter, der ville blive omfattet.