Booking.com vinder appelsag om MFN-klausuler i Sverige

Booking.com har vundet en appelsag ved den svenske Patent- og Markedsdomstols appelret om brugen af snævre prisklausuler (såkaldte "Most Favoured Nation"-klausuler eller "MFN"-klausuler). Dette sker, efter at Patent- og Markedsdomstolen i første instans havde pålagt at fjerne klausulerne fra kontrakter med svenske hoteller.
Den svenske Patent- og Markedsdomstols appelrets dom af 9. maj 2019
Af advokatfuldmægtig Simon Christensen

Kort om sagen

Som omtalt i en af vores tidligere nyheder  havde hotelbookingplatformen Booking.com, i sine kontrakter med svenske hoteller, inkluderet snævre MFN-klausuler, som forhindrede hotellerne i at tilbyde lavere priser på sine egne hjemmesider end via bookingplatformen. 

MFN-klausuler er kontraktbestemmelser, som eksempelvis garanterer en køber, at han altid får den samme bedste pris, som en sælger tilbyder andre kunder. Den svenske Patent- og Markedsdomstol pålagde Booking.com at fjerne klausulerne fra kontrakterne inden for tre måneder efter dommens afsigelse den 20. juli 2018 fordi de, ifølge Domstolen, stred mod konkurrencereglerne. Hvis ikke klausulerne blev fjernet inden for fristen, ville Booking.com's moderselskab og det svenske datterselskab ifalde en bøde på i alt 35 millioner svenske kroner.

Den dom er nu ophævet, fordi appelretten nu er kommet frem til, at bevisbyrden ikke var blevet løftet for, at Booking.com's MFN-klausuler begrænsede konkurrencen på markedet. Booking.com blev derfor frifundet, og dommen kan ikke ankes yderligere. Som et vigtigt punkt fandt appelretten, at MFN-klausuler ikke har et "konkurrencebegrænsende formål" og falder uden for kategorien af "alvorlige konkurrencebegrænsninger", men at det i stedet skal vurderes, om de virker konkurrencebegrænsende.

Læs den svenske Patent- og Markedsdomstols appelrets pressemeddelelse.

 

Stor opmærksomhed på bookingplatformes brug af MFN-klausuler

Appelafgørelsen er den seneste i en række internationale afgørelser om bookingplatformes brug af MFN-klausuler. Siden 2015 har der været stort fokus på bookingplatformes brug af sådanne klausuler og deres mulige konkurrencebegrænsende virkninger.

I 2015 indsnævrede både Booking.com og Expedia (der ejer Hotels.com og Trivago) sine europæiske MFN-klausuler, så hotellerne fremover gerne måtte tilbyde forskellige priser via forskellige salgskanaler, men ikke på hotellernes egne hjemmesider. Det skete, fordi konkurrencemyndighederne i flere europæiske lande fandt dem problematiske med henvisning til, at de (teoretisk) kunne ensrette prissætningen på tværs af forskellige bookingplatforme. Appelrettens dom understreger, at myndighederne i sådanne sager har en væsentlig bevisbyrde at løfte for at kunne godtgøre, at virkningerne af sådanne MFN-klausuler virker konkurrencebegrænsende.

Læs vores nyhed om den danske Konkurrence- og Forbrugerstyrelses syn på brugen af MFN-klausuler i hotelbookingbranchen: Ny analyse af brugen af prisklausuler for bookingplatforme.