Kender du Kromann Reumerts e-services?

Digitalisering er et stadigt stigende fokusområde i Kromann Reumert. Dels er digitaliseringen en del af vores CSR-ambition om i endnu højere grad at dele vores viden, dels er den et ønske om at mindske vores aftryk på miljøet gennem eksempelvis færre håndteringer af fysiske dokumenter. Bliv klogere på vores mange e-services.

I de seneste år har vi udviklet en række e-services til gavn for både klienter og medarbejdere i Kromann Reumert. Vores e-services hjælper vores klienter med alt fra kontrakthåndtering til kortlægning af juridiske risici og er med til at forbedre kommunikationen og samarbejdet mellem vores klienter og medarbejdere.

 

I oktober 2018 lancerede vi Konkursinfo, vores digitale site for konkursbehandling, som giver en effektiv sagsbehandling og kommunikation mellem kreditor og kurator.

 

"Konkursinfo er en platform, hvor kreditorerne kan kommunikere med os som kuratorer. I systemet ligger alle kreditorinformationer og kommunikationen med konkursboet. Det er en fordel for både brugeren og for os i behandlingen af konkursboerne," fortæller senioradvokat Charlotte Damsbo Lose, der sammen med medarbejdere på tværs af hele virksomheden har været med til at udvikle løsningen.

 

Et nøgleord for udviklingen af løsningen har været brugervenlighed. Derfor har brugeren af Konkursinfo, udover let og tilgængelig kommunikation med kurator i konkursboet, sin egen side, der giver et nøjagtigt billede af, hvad vedkommende har anmeldt i konkursboet:

 

"Kreditor har mulighed for at se sine egne anmeldelser og uploade relevante dokumenter i behandlingsprocessen, eksempelvis en ubetalt faktura eller et aktiv, som ønskes udleveret fra konkursboet. Som kreditor har du al historik vedrørende dit krav samlet ét sted," fortæller Charlotte.

 

 

Vores andre E-services

TeamUp

TeamUp er en sikker online samarbejdsplatform for fildeling og kommunikation mellem Kromann Reumert og vores klienter.

 

Contract Management System

Optimal kontraktstyring forudsætter et opdateret og overskueligt overblik over organisationens kontrakter med kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere. Derfor rådgiver Kromann Reumert også om systemunderstøttelsen til kontraktstyring. Læs mere om Contract management.

 

Kromann Reumert On Call

Er din virksomhed i risiko for at blive udsat for et uanmeldt kontrolbesøg eller en ransagning fra enten danske myndigheder eller myndigheder fra EU, så giver "Kromann Reumert On Call" dig mulighed for omgående at få bistand fra vores specialister. Med "Kromann Reumert On Call" kan du hurtigt komme i kontakt med den rette specialist, der vil hjælpe dig trygt igennem kontrolbesøget. Læs mere om Kromann Reumert On Call.

 

Legal Risk Radar

Med den stigende kompleksitet, hastighed og interaktion, der præger virksomheder i dag, er risikostyring blevet en hjørnesten i det at træffe informerede beslutninger. Inden man kan styre sine risici, skal man dog først identificere og vurdere disse, herunder hvordan de hænger sammen med andre potentielle risici. Det kan vores Legal Risk Radar hjælpe med. 

 

Learning Center

Man bliver ikke rigtig klog af at vide det samme som alle andre. Kromann Reumerts Learning Center er din platform for viden og læring inden for dine interesseområder – leveret i form af insights, seminarer, podcasts m.m. Så kan du blive klogere på præcis den måde, der passer dig.

 

E-discovery

E-discovery-systemer understøtter en effektiv teknologibaseret gennemgang af store datamængder samt mangfoldige søgemuligheder. Vi anvender E-discovery til at finde beviser i store mængder data, eksempelvis i forbindelse med intern svig hos klienter eller ulovlig adfærd hos leverandører. Brugen af E-discovery mindsker både tidsforbruget og fejlmargenen.

 

Konkursinfo

Konkursinfo er Kromann Reumerts digitale site for konkursbehandling. Vores digitale løsning giver en effektiv sagsbehandling og kommunikation mellem kreditor og kurator.

 

I Konkursinfo kan du anmelde krav i konkursboer, hvor der er afsagt konkursdekret efter den 5. oktober 2018, og som Kromann Reumert behandler. Du kan blive opdateret om konkursboets status og få overblik over dine anmeldte krav.

 

Artiklen kan også læses i vores nyligt udgivet årsberetning for 2018, hvor du blandt andet også kan blive klogere på, hvordan Kromann Reumert arbejder med CSR.