Kromann Reumert og HelloScience indgår samarbejde med fokus på FN's 17 verdensmål

Baggrunden for samarbejdet med HelloScience er et ønske om at bidrage til at skabe en bedre og mere bæredygtig verden som led i Kromann Reumerts CSR-arbejde.

HelloScience er en åben innovationsplatform iværksat af Novozymes med fokus på at løse FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Som en del af samarbejdet vil Kromann Reumert yde juridisk rådgivning til iværksættere tilknyttet HelloScience for på den måde at bidrage til, at de mange gode ideer kan føres ud i livet og potentielt blive til reelle løsninger på blandt andet verdens miljø- og klimaproblemer.

 

Samarbejdet via HelloScience gør det muligt for de forskellige interessenter at tilføre hver deres specifikke kompetencer og dermed bidrage til det fælles mål – FN's 17 verdensmål," siger Anuj Dhariwal, som er Director og Head of Scouting and Venturing hos Novozymes. Han tilføjer: “Med HelloSciences fortsatte vækst er vi særdeles glade for, at Kromann Reumert vil bidrage med deres viden”.

 

HelloScience benytter FN's verdensmål som et springbræt til at forene komplementære partnere med det formål at hjælpe start-ups med et stort potentiale indenfor de 17 verdensmål. Således bliver entreprenørernes kreative idéer akkompagneret af værdifulde erfaringer, der resulterer i løsningsorienterede projekter. Som et eksempel har Grundfos og Novozymes, sammen med Climate-KIC og HelloScience, iværksat et projekt med ingeniører i Bangalore for at løse problemet med rent drikkevand (verdensmål 6: rent vand og sanitet).

 

Director i Kromann Reumert, Oliver Machholdt, fortæller:

 

"Vi bliver en del af et i forvejen stærkt team bag HelloScience-projektet, der har som mål at løse nogle af verdens mest presserende klima- og miljøproblemer m.v. Med vores juridiske viden er vi med til at give idéerne de bedste forudsætninger for at kunne udvikle sig til bæredygtige løsninger, så vi i fællesskab kan bidrage til at løse de 17 verdensmål inden 2030. Vi er både glade for og stolte af samarbejdet med HelloScience."

 

Kromann Reumert er medlem af Global Compact

I 2008 blev Kromann Reumert, som den første danske advokatvirksomhed, medlem af FN's Global Compact. Som medlem forpligter vi os blandt andet til at leve op til og årligt rapportere i henhold til Global Compacts ti principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

 

Derudover forpligter vi os til at indgå samarbejder, der gør en forskel. Udover vores samarbejde med HelloScience rådgiver vi blandt andre også entreprenante studerende i DTU Skylab, ligesom vi i 2018 var partner ved Greentech Challenge.

 

Læs mere om vores arbejde med CSR i vores seneste Citizenship-rapport, som er en del af vores årsberetning.