Mindeord Poul Viggo Bartels Petersen 1959-2019

Det er med stor sorg, vi har modtaget beskeden om, at vores mangeårige og højt værdsatte partner, arbejdskollega og ven Poul Viggo Bartels Petersen den 20. maj 2019 er gået bort efter svær sygdom.


Poul Viggo efterlader sig et tomrum, som ikke kan fyldes. Han var et enestående menneske på alle måder. Poul Viggo var en kulturbærer og en rollemodel i Kromann Reumert. Han var positiv, konstruktiv og saglig og havde en særlig evne til at vinde folk med sit altid smittende gode humør. Han satte vores klienter og vores fælles firma over sig selv og svigtede aldrig i sin indsats. Han sagde aldrig nej til en opgave og stillede altid op. 

Poul Viggo har været en væsentlig bidragyder til den markante udvikling, Kromann Reumert har gennemgået de sidste 20 år. Han talte ikke så meget om det – han gjorde det bare. Dette var i øvrigt et karakteristikum ved Poul Viggo. Han var et ydmygt menneske. Han havde ikke behov for at hævde sig selv eller få æren for noget. 

Han forstod også at værdsætte livets gode sider og gav altid mere tilbage, end han fik. Han var omsorgsfuld og opmærksom på sine medmenneskers ve og vel. Det er ikke uden grund, at Poul Viggo var vellidt af alle i firmaet. For Poul Viggo var det vigtigt altid at gøre det rigtige og det ordentlige og sætte handling bag sine ord. Det efterlevede han til fulde, og hans mange kvaliteter gjorde indtryk. Man kunne altid regne med Poul Viggo, og vi kender ingen med så stor en vennekreds som hans.

Vi vil savne Poul Viggo, og han vil blive husket og leve videre i firmaets kultur og værdier, som han satte sit eget aftryk på. 

Vores savn af Poul Viggo er dog intet mod det savn og tomrum, som Poul Viggo efterlader i sin familie og særligt hos sin hustru Helle og børnene Caroline og Christian. Vores tanker går til dem, og vi vil gerne udtrykke vores dybeste medfølelse. 

Æret være Poul Viggos minde.

Partnerne i Kromann Reumert