Skærpede regler om reelle ejere vedtaget

Den 2. maj 2019 vedtog Folketinget lovforslag L 205. Loven implementerer den del af det 5. hvidvaskdirektiv, der omhandler virksomheders, selskabers og fondes pligt til at indhente, opbevare og registrere oplysninger om deres reelle ejere.
Selskaber har fortsat pligt til at indhente, opbevare og registrere oplysninger om deres reelle ejere.
 

Hvad er nyt?

Loven indfører blandt andet mulighed for tvangsopløsning af selskaber som sanktion ikke blot ved manglende registrering af reelle ejere, men nu også i tilfælde, hvor (1) registreringen af de reelle ejere er mangelfuld, eller (2) opbevaringspligten ikke er overholdt. 

Selskaber underlægges herudover en undersøgelsespligt, hvorefter de mindst én gang årligt skal undersøge, om der er sket ændringer i de registrerede oplysninger.

For ejere indføres en pligt til, efter anmodning, at give de nødvendige oplysninger om ejerforhold til selskabet, mens selskaber, efter anmodning, skal give oplysninger om ejerforhold til personer, der udfører kundekendskabsprocedurer.

Størstedelen af loven træder i kraft den 10. januar 2020.