Bliv opdateret på de nye regler om Vederlags­politik og Vederlags­rapport

Som opfølgning på vores seminar om de nye regler i selskabsloven om Vederlagspolitik og Vederlagsrapport, der trådte i kraft den 10. juni 2019, vil vi i den kommende tid sætte fokus på dette område og holde dig opdateret om relaterede emner. I denne nyhed kan du læse mere om, hvor og hvordan du bliver klædt bedst muligt på til at implementere de nye regler.
Vores seminar om Vederlagspolitik og Vederlagsrapport og de mange efterfølgende spørgsmål viste en stor interesse for de nye regler, ikke mindst hvordan de kan implementeres i praksis. De nye regler har blandt andet givet anledning til spørgsmål som: Hvornår gælder de nye regler? Hvilke personer skal være omfattet af vederlagspolitikken? Hvad gælder, hvis generalforsamlingen ikke godkender den nye vederlagspolitik?

Ny lovgivning kræver forberedelse, og derfor har vi lanceret denne side på kromannreumert.com, som vil klæde dig bedst muligt på til de nye regler og implementeringen heraf. 

Alle informationer samlet ét sted

På siden har vi samlet al information om Vederlagspolitik og Vederlagsrapport ét sted, så du nemt kan danne dig et overblik og holde dig opdateret og orienteret om de nye regler. Her finder du information om reglerne og relaterede emner, en lovsamling, nyhedsbreve, guidelines og høringssvar samt en Q&A, hvor du nemt kan stille spørgsmål til én af vores specialister. Q&A-funktionen er tiltænkt korte og generelle spørgsmål der, sammen med vores svar, efterfølgende vil blive delt på siden i anonymiseret form.

Introduktion til de nye regler

Selskabslovens §§ 139, 139 a og 139 b i lov nr. 369 af 9. april 2019 trådte i kraft den 10. juni 2019, og gælder for aktieselskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land. De nye regler implementerer aktionærrettighedsdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU 2017/828) om ændring af direktiv 2007/36/EF), som har til hensigt at skabe mere gennemsigtighed for aktionærerne.