Endnu en sejr til Booking.com i sag om MFN-klausuler

Booking.com har netop vundet endnu en sag vedrørende brugen af prisklausuler, de såkaldte Most Favoured Nation-klausuler (MFN-klausuler). Denne gang i Tyskland ved Oberlandesgericht Düsseldorf hvor de tyske konkurrencemyndigheder, Bundeskartellamt, ikke fik medhold i, at de "snævre" MFN-klausuler strider imod konkurrencereglerne.

Oberlandesgericht Düsseldorfs sagsnr. VI Kart 2/16

Af advokatfuldmægtig Simon Christensen

 

Stort fokus på MFN-klausuler

Dommen er den anden afgørelse indenfor den seneste måned, hvor Booking.com har fået medhold i, at deres såkaldt "snævre" MFN-klausuler ikke er i strid med konkurrencereglerne. I starten af maj måned fik Booking.com således medhold i en lignende sag for den svenske Patent- og Markedsdomstols appelret. 

Læs vores nyhed om den svenske afgørelse.

Den tyske sag udsprang af, at de tyske konkurrencemyndigheder i 2015 havde meddelt Booking.com, at deres prisaftaler i Tyskland var ulovlige. De tyske myndigheder havde således forbudt alle former for MFN-klausuler, hvilket er en vidtgående anvendelse af konkurrencereglerne i forhold til, hvordan mange myndigheder i andre EU-lande har vurderet tilsvarende klausuler. En lang række af disse andre europæiske myndigheder har således accepteret, at der benyttes snævre MFN-klausuler, hvorefter hotellerne ikke må tilbyde lavere priser på deres egne hjemmesider, end der tilbydes på bookingplatformene.

Den tyske domstol fulgte denne mere pragmatiske linje og konkluderede, at det ikke er i strid med konkurrencereglerne at benytte snævre MFN-klausuler. Uden sådanne klausuler kan hotellerne underbyde bookingplatformenes priser på deres egen hjemmeside. Hvis bookingplatformene ikke kan benytte sig af de snævre klausuler ville det ‒ ifølge den tyske domstol ‒ ikke være muligt for bookingplatformene at sikre en fair og afbalanceret udveksling af tjenesteydelser. Hotellerne ville derfor kunne "free-ride" på bookingplatformenes søgemaskine og den medfølgende eksponering, og selv høste alle fordelene heraf ved at tilbyde lavere priser end bookingplatformene.

Læs den tyske domstols pressemeddelelse (på tysk).

Måske er det sidste ord endnu ikke sagt

Det er ikke sikkert, at Oberlandesgericht Düsseldorf får det sidste ord i sagen. Den tyske forening af hoteller, Hotelverband Deutschland, har således givet udtryk for, at myndighederne bør anke sagen således, at den kan blive afgjort ved den tyske højesteret, Bundesgerichtshof.

De tyske myndigheder har endnu ikke taget stilling til, hvorvidt de vil anke sagen.

En medarbejder fra EU-Kommissionen har på en nylig overstået konference udtalt, at de forskellige tilgange og stillingtagen til MFN-klausulerne i Europa er noget, kommissionen bliver nødt til at se på i forbindelse med revisionen af den vertikale gruppefritagelsesforordningen, der står til at udløbe i maj 2022. Medarbejderen udtalte også, at kommissionen er opmærksom på debatten om lovligheden af MFN-klausulerne, og at dette selvfølgelig er med i overvejelserne i forhold til at udarbejde den vertikale gruppefritagelsesforordning på en harmoniseret måde.